Insamling och Borttagning av lagrad data – Verktyg helt integrerat i Microsoft Dynamics CRM

CRM-Konsulterna har tagit fram ett verktyg där ni enkelt hanterar insamling och borttagning av personlig data. Via en enkel urvalsmetod i verktyget samlas all data in som är kopplade till personliga uppgifter. Så som mail, telefonnummer, adress, personnummer, dokument med mera.

På så sätt kan ni söka och radera uppgifter i ert CRM kopplade till en och samma person det ej längre ska finnas spårbarhet till. Den data som måste finnas kvar görs anonym och resten kan sedan på ett enkelt sätt raderas.