Försäljning

Social selling – vi reder ut begreppet

Social Selling - vi reder ut begreppet
Vad är social selling? Jag ska försöka reda ut begreppet och samtidigt försöka bidra med några tips till dig som jobbar i en säljorganisation.

Social selling är en växande trend som snabbt fått fäste hos företag inom B2B-försäljning. Begreppet syftar till att genom sociala medier först identifiera och att starta en dialog med potentiella kunder.

Att benämna social selling för sälj i ordets klassiska bemärkelse är lite missvisande. Det är snarare en tanke om att skapa en relationsbyggande kommunikationskanal riktad mot nya så väl som gamla kunder. Idén är att man genom delning av kunskap och relevant information, visar att man kan lösa sina kunders problem, och därigenom startar en dialog.

Arbetssätt för social selling

I dina säljares arbete är det primära syftet här inte att prata om vad de vill sälja. Sträva hellre efter att få ditt team att kommunicera med era läsare eller följare i syfte att sprida kunskap inom ert expertområde. Gärna ur ett kundperspektiv. Hur ser deras utmaningar ut, vad kan göra deras arbete enklare?

Meningen är att få era läsare att förstå vad ni kan göra för att hjälpa deras verksamhet. Sprid er kunskap och information ni besitter eller tar fram inom ert kunskapsområde. Gör detta genom att regelbundet publicera blogginlägg. Dela även era inlägg via sociala medier, som Facebook, Twitter och inte minst LinkedIn. På så sätt breddar ni spridningen av informationen. Genom att regelbundet publicera intressanta inlägg med, för era potentiella kunder, värdefull information, så kommer ni att skapa er ett namn som kunniga och kompetenta. Därigenom kommer ni att uppfattas som en bra partner, då ni alltid delar information och ny kunskap inom ert område.

En viktig del i social selling är att ha en medveten strategi vad gäller innehållet. Detta i syfte att kunna påverka sina potentiella kunder även mellan deras köpprocesser, och därigenom vara det naturliga valet att kontakta, då det är dags att nyinvestera.

Fördelarna med social selling i B2B-försäljning

Genom att med en långsiktighet marknadsföra er själva på det här sättet så kommer detta att ge flera positiva effekter. Det skapar en hög trovärdighet som en kompetent och kommunikativ samarbetspartner.

De flesta som jobbar med försäljning kan vittna om den höga tröskeln som man måste ta sig över vid kalla säljsamtal. Tack vare att aktivt kommunicera och dela med dig av er kunskap och information genom de digitala kanalerna så sänks tröskeln för kontakt avsevärt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att det första steget handlar om att regelbundet publicera intressant information riktat mot era potentiella kunder. Detta är som tidigare nämnts ett långsiktigt arbete. Den andra och helt avgörande delen, är att skapa dialogen, interaktionen med de som inläggen riktar sig till. Att skapa en dialog kring ämnet du skrivit om och på så sätt skapa ringar på vattnet genom att dina inlägg delas vidare.

Om du är intresserad av att läsa mer om social selling, ladda gärna ner rapporten Framtidens smarta B2B-försäljning

 

 

Inlägget Social selling – vi reder ut begreppet dök först upp på crmpaketet – ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.