Försäljning

Välvilja viktigt i framtidens B2B-försäljning

En av de mest underskattade egenskaperna vid både personlig och digital försäljning är välviljan. B2B-säljare vill sina kunder väl, men den bilden framkommer inte alltid.

När jag googlar på vilka egenskaper en säljare ska ha så dyker ett antal olika listor upp. Listorna är relativt lika och jag kan konstatera att minsta gemensamma nämnare ser ut ungefär som följer:

  • Självförtroende
  • Utåtriktad
  • Vilja att tjäna pengar
  • Lönsamhetstänkande
  • ”Ingenting är omöjligt”-attityd

Kanske inte så konstigt att säljare och säljaryrket har den stämpel den har idag. Se till exempel på resultaten från Hubspots undersökning bland B2B-beställare i rapporten ”Framtidens smarta B2B-försäljning” (går att ladda ner nedan). En av frågorna handlade om hur de ser på säljare. Resultatet visar bland annat att de anser att säljare är påträngande, inte lyssnar och är ohjälpsamma.

 

Kundrelationen i centrum

Jag själv som B2B-säljare känner inte alls igen mig i den bilden. Till exempel så har ”Viljan att tjäna pengar” aldrig varit min viktigaste drivkraft. Istället så står kundrelationen i centrum och ambitionen att alltid göra ett bra jobb. Detta tror jag också gäller majoriteten av alla B2B-säljare.

För mig handlar det om ”pathos”, det vill säga om följande två saker:

  1. Att älska det jag säljer
  2. Välvilja – att jag vill kunden väl

All försäljning, både personlig och digital, handlar i grund och botten om relationer. Samtidigt är välvilja själva grundbulten i alla goda relationer. Både företag och säljare läcker det man tänker och känner och därför måste det vara på riktigt. Som köpare ser och känner man direkt om rätt känslor och engagemang finns där. Välvilja, precis som alla andra känslor, lyser rakt igenom i både kundmötet, telefonsamtalet, bloggen och på hemsidan.

Människan grundar köpbeslutet utifrån vad hon tycker om varumärket eller säljaren hon möter.

 

Sammanfattning

Sammantaget kan vi konstatera att företag/säljare som verkligen bryr sig om sina kunder, och vill dem väl, har en stor fördel gentemot sina konkurrenter.

Ärlighet är också ett tema som Henrik Larsson-Broman tar upp i rapporten ”Framtidens smarta B2B-försäljning”, som du kan ladda ner gratis här nedan.

 

crmpaketet Rapport Framtidens Smarta B2B-Försäjning

 

Inlägget Välvilja viktigt i framtidens B2B-försäljning dök först upp på ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.