Försäljning

4 argument för att små företag behöver säljstöd

små företag behöver också säljstöd

Små företag som kanske inte har så många anställda tenderar i större utsträckning att resonera att de ”inte behöver CRM”. Åsikten att det bara är till för de stora drakarna är inte ovanligt förekommande. Men ett säljstöd är ett av de viktigaste verktygen små företag behöver! Läs varför!

Alla företag har nytta av hela tiden hitta nya vägar för att finna leads, öka försäljning och finna affärsmöjligheter för merförsäljning. Allt detta samtidigt som relationer med befintliga kunder ska vårdas. För de kunderna vill du behålla samtidigt.

Det är ingen hemlighet att nystartade företag har en tröskel att komma över. När det gäller att överleva första året är utmaningarna många och fallgroparna desto fler. Anledningarna att nya företag inte överlever kan vara allt från bristande ledarskap till att produkten inte matchar behovet på marknaden.

Men den viktigaste är dålig kontakt med kunder.

Kostnaden för dålig kundservice

Marknaden idag är stenhård. Det gäller stora men även små företag. Dagens flöde i sociala medier används ofta för att visa missnöje (men även för att tala om att man är nöjd). Därför är riskerna och kostnaderna med bristfällig kundservice höga. En amerikansk undersökning utförd av New Voice Media visar att företag på grund av kundservice och kundhantering som inte håller måttet förlorar 62 miljarder dollar (!) per år.

4 fördelar för små företag när de använder säljstöd

 1. Ger dig samlad kontroll över försäljningen

Många små företag använder olika system och dokument för att hantera kundinformation. Det kan vara mail i Outlook eller Gmail. Dokument kan sparas på medarbetarnas egna datorer. Om ens alls. När informationen lagras har säljaren kontroll och kunskap över kunden och affären. Någon månad senare har vederbörande troligtvis glömt var hen över huvud taget behöll informationen. Sannolikt är informationen sparad på den enskilde medarbetarens dator utan tillgång för andra. Det kommer orsaka att onödig tid går till spillo. Andra medarbetare blir tvungna att lägga tid på att lägga pusslet om vad som skett.

 1. Hjälper dig komma i synk med kunderna
  Alla gillar omedelbar tillfredställelse. När kunden ringer ett företag med ett ärende förväntar hen sig att behöva berätta om problemet en gång. Inte fler. Få saker är mer irriterande för kunden än att behöva upprepa sig till nästa person man pratar med. Ju fler upprepningar – desto starkare irritation hos kunden. Med ett CRM har du stora möjligheter att undvika det här då både sälj-, marknad- och kundserviceavdelning arbetar i samma system. Det kommer att öka kvalitén på din kommunikation med kunderna.
 2. Ökar din pålitlighet ur kundernas perspektiv
  En försäljare lovar att höra av sig till en kund inom en vecka. Då ter det sig naturligt att kunden kommer att tappa förtroendet för säljaren om den inte gör det. Händer det upprepade tillfällen kommer förtroendet för hela företaget att sjunka. Drastiskt. Det vill du inte.
  Att glömma och fela är mänskligt. Men idag finns det inte utrymme för det. Ditt och dina säljares ord är värt att vårda. CRM ger dig verktygen att öka förtroendet. Aktiviteter med påminnelser om när det är dags att höra är en viktig och väldigt hjälpsam funktion. Ett annat exempel är att den varnar om det är kund som inte hört något från er inom en rimlig tid.
 3. Rätt erbjudande i rätt tid till rätt kundGenerella och allmänna erbjudanden gör inte att folk känner sig speciella. Men det gör personliga och riktade erbjudanden.Föreställ dig en genomförd bilförsäljning. En god kundvård framöver är att din kund med jämna mellanrum får erbjudanden om nya däck höst och vår. Det kan även vara påminnelser om nästa oljebyte. Det gör att kunden fortsätter vilja ha dig som leverantör och sitt bilägande i åtanke. Du visar samtidigt att du verkligen bryr dig om din kund.
  Ett säljstöd gör att du kan filtrera din kundinformation på alla möjliga sätt. Detta för att skapa speciellt framtagna meddelanden riktade mot specifika kundgrupper. Bättre sätt att visa att du bryr dig om dina kunder finns inte i min värld.

Sammanfattning

Det är verkligen inte enbart stora företag som behöver ett CRM. Små företag har minst lika stor nytta av det. Det är många nya små företag som inte överlever det tuffa första året. Den viktigaste fallgropen att undvika är dålig kontakt med dina kunder. Använder du dig av ett säljstöd gräver du igen den fallgropen. Fördelarna du får på köpet är:

 

 • Samlad kontroll över försäljningen
 • Hjälper dig komma i synk med kunderna
 • Ökar din pålitlighet ur kundernas perspektiv
 • Rätt erbjudande i rätt tid till rätt kund

 

Vill du veta mer om hur din organisation kan ha nytta av CRM? Vi på CRM-Konsulterna erbjuder en kostnadsfri konsultation (som du kan boka här nedan) där vi på ett lättförståeligt sätt berättar mer om fördelarna och nyttan av ett CRM för just ditt företag. CRM är inte enbart för stora drakar. Det är till för alla!

 

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.