Försäljning

Favorit i repris: Bli din egen SuperUser i Dynamics 365 – Personliga Diagram

Personliga Diagram Dynamics 365

CRM ska vara för alla!

I den här artikeln kommer vi ta oss igenom hur du på enklaste sätt kan anpassa din egen upplevelse och användning av Dynamics 365. Vi ska göra det med hjälp av personliga diagram

Även om din organisation kommit fram till en miljö som är skräddarsydd efter organisationens egna processer och behov kommer det dyka upp lägen där du vill anpassa lite extra. Bara för dig själv. Det kan vara att du vill följa upp dina vunna respektive tappade affärsmöjligheter på endast en speciell vara eller tjänst. Eller att du grafiskt vill se antalet kunder från ett speciellt område. Med personliga diagram kan du lösa det alldeles själv. Utan att behöva ta hjälp av en superuser eller systemadministratör.

I första delen av den här artikelserien gick vi igenom hur du skapar upp en personlig vy. Nu tar vi det ett trappsteg upp.

Skapa personliga diagram i Dynamics 365

Börja på samma sätt som vi gjorde när vi skapade upp en personlig vy. Börja med att navigera till den entiteten du vill skapa upp ditt/dina personliga diagram. I exemplet vill jag göra ett på konton så jag väljer vyn ”Open Opportunities”. I vyn, expandera området med diagram som är beläget till höger av vyn.

Här kan vi se de redan befintliga systemdiagramen i Dynamics 365. På samma sätt som Dynamics levereras med ett antal systemvyer kommer det även med ett antal diagram på varje entitet. Men vi vill skapa upp personliga diagram och inte systemdiagram. Då klickar vi på knappen som är formerad som ett plus.

Chart Designer

Nu är vi inne det som kallas för chart designer. Här väljer du fram helt enkelt vad som ska visas. Du ligger fält för vilken serie (vad det är du vill mäta på) och vilken kategori (hur du vill sortera resultatet) du vill ha med i diagrammet. I exemplet vill vi se beräknad intäkt per konto. Vi börjar med att välja Legend Entrie (series). Fältet vi vill använda är est. revenue. Då det exemplet på fält är ett numerärt fält kan vi använda fler funktioner. Vi kan välja om vi vill se ett snittvärde, ett max eller minimivärde, eller vi kan räkna antal poster totalt eller antal poster med ett värde i det här specifika fältet. Vi väljer Summa. Till höger om den rullgardinen är det då dags att välja vilken diagramtyp vi ska ha. 

Diagramtyperna är följande:

  • Stapel (horisontella staplar)
  • Ytdiagram
  • Linjediagram
  • Kolumn (vertikala staplar)
  • Tårtdiagram
  • Tratt

Vi väljer kolumn i exemplet. Sedan går vi vidare och väljer hur vi vill sortera kolumnerna. Som nämndes ovan är det per konto vi vill sortera ut. Då väljer vi sonika fältet ”Account”. 

Automatiskt döps nu diagrammet till ”Est. Revenue by Account” men det är bara ett förslag och något du kan välja att ändra helt efter eget tycke och smak. VI får även se en liten förhandsvisning på hur diagrammet kommer att se ut. 
Efter genomförda konfigureringar ska det se ut så här. 

Publicera ditt personliga diagram

Nu är ditt diagram skapt och allting som återstår är att spara och publicera det. Det gör du på enklaste sätt genom att klicka på sparasymbolen (formad som en diskett). Därefter ska den vara synlig för dig. Men endast för dig i det här läget. 

Resultatet/dela vidare

Så här är resultatet av vårt personliga diagram. I nuläget är den endast synlig för mig själv. Vill jag dela det här vidare klickar på jag de tre punkterna (inringad i bilden nedan) och väljer där vilken/vilka användare eller team som ska få ta del av diagrammet. Jag ställer även in vilka privilegier de ska ha av dessa. 

Sammanfattning

Det går att göra otroligt mycket mer för dig själv som en enskild användare i Dynamics 365. Även om ditt system är väldigt specifikt anpassat kommer folk alltid vela skruva lite extra för sig själva – We are all individuals! Du kan göra allt det i Dynamics 365 och personliga diagram är ett av många exempel. En annan bra grej med personliga diagram är att du inte kan förstöra något. Ett diagram är ”bara” ett grafiskt sätt att presentera befintlig data på. Du löper ingen risk att förstöra något med andra ord. Lycka till!

Vill du veta mer om personliga diagram i synnerhet eller Dynamics 365 i allmänhet och hur det kan hjälpa din organisation i era processer? Kontakta gärna oss då via formuläret du kommer till via knappen nedan.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.