Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

CRM-Konsulterna behandlar dina personuppgifter samt skapar en webbprofil vid användning av våra webbsidor. Denna profil används sedan för att anpassa våra visningen av våra webbsidor i syfte att öka relevansen för dig. Personuppgifterna och profilen används också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudanden. Vi kommer kommunicera sådan information per e-post enbart om du har givit ditt medgivande till detta.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av använder vi de uppgifter du tillhandahåller samt registrerar hur du navigerar på våra sidor.

Om du inte har besökt CRM-Konsulternas hemsidor eller visat något intresse för informationen vi skickat dig inom loppet av de senaste 24 månaderna, kommer dina personuppgifter att bli raderade.

CRM-Konsulterna delar inte dina personuppgifter med andra externa parter än underleverantörer till våra tjänster. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer. Några av underleverantörerna är lokaliserade (behandlar personuppgifter) utanför EU/EES området och då garanterar CRM-Konsulterna att det finns en laglig grund för överföringen av dina personuppgifter till det landet, antingen genom avtal som inkluderar EUs standardklausuler eller inom ramen för EUs avtal med USA, Privacy Shield.

Ett exempel på en sådan underleverantör är Microsoft som är baserat i USA och vars produkt Dynamics 365 CRM-Konsulterna använder för lagring av kundinformation.

Tveka inte att kontakta oss via support@crmkonsulterna.se om du vill ha mer information om våra underleverantörer eller dokumentation rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur CRM-Konsulterna behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter. Om du vill klaga på CRM-Konsulternas behandling av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.