För en mer hållbar värld

Alla organisationer ska nå sin fulla potential genom digital utveckling med hållbart värde.

Vi på CRMK bidrar till en mer hållbar värld för våra medarbetare, våra kunder och samarbetspartners. Vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi som stödjer vår vision (ovan) och vår verksamhet samt har en tydlig koppling till Agenda 2030.

CRMKs hållbarhetsplattform stödjer FNs globala mål

Vi stödjer FNs globala mål

Vår hållbarhetsstrategi är utarbetad under år 2023 och vi har kopplat den till FNs globala mål för att medverka till de globala målen och ta vårt ansvar inom ramen för det vi kan bidra med. De utvalda globala målen som vi stödjer är 4, 8, 9, 10 och 17.

 • Mål 4 – God utbildning för alla
 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
 • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Utifrån de valda globala målen har vi bearbetat delmålen samt gjort en väsentlighets- och intressentanalys. Det som är mest väsentligt i vårt hållbarhetsarbete är det som ger god effekt för vår omvärld, för våra kunder, våra kunders kunder och för oss på CRMK samt i vårt partnerskap med Microsoft. Därmed är våra intressenter centrala i vårt hållbarhetsarbete, liksom de är för vårt dagliga operativa arbete. Vi strävar efter att hållbarhetsarbetet ska vara integrerat med vår verksamhet, i våra processer och i våra kundrelationer.

Detta är viktigt för oss och våra intressenter:

 • Kompetensutveckling och kunskapsdelning
 • Partnerskapet med Microsoft
 • Långsiktigt värde och resultat hos kund
 • Bra kultur, värderingar och humana dialoger
 • Hållbar organisk tillväxt
Två händer som skakar hand och bildar ett hjärta
Vår hållbarhetsplattform stödjer FNs globala mål

Våra tre fokusområden i vårt hållbarhetsarbete

Vi har i vår strategi format tre fokusområden som vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete och stödjer oss för att skapa värde och effekt. De är förankrade i våra värderingar och i vår mission: ”CRM-Konsulterna ska vara en central partner i våra kunders digitala resa för att de ska nå sin fulla potential med effektivt arbetssätt och tydliga processer. Med tekniska lösningar och kompetens i världsklass som utmanar och utvecklar organisationer och människor”.

De tre fokusområdena bildar vår hållbarhetsagenda:

 • Humana relationer främjar dialog
 • Effektiva arbetssätt gynnar samverkan
 • Digital utveckling möjliggör innovation

Fokusområdena ringar in att vi fortsätter utmana och utveckla våra kunder i den digitala utvecklingen, med ett humant och tekniskt perspektiv. Vi verkar för en attraktiv arbetsplats och uppdaterar löpande vår kompetens för att vara innovativa och sprida kunskap. Vi lever enligt våra värderingar varje dag; ”win-win”, kompetens och ärlighet där vi har den humana relationen i fokus när vi effektiviserar arbetssätt och implementerar tekniska system.

För att göra verklighet av vår hållbarhetsagenda arbetar vi löpande med att:

 • Aktivera och utveckla vårt hållbarhetsarbete utifrån vår strategi, såväl i befintlig verksamhet såsom i våra framtida satsningar
 • Arbeta löpande med att integrera hållbarhet i vår organisation och i vårt arbete
 • Planera för att systematiskt utvärdera och följa upp vårt arbete

Vi på CRMK vet att digital utveckling ger ett hållbart värde och främjar en organisations potential. Önskar du veta mer kring vår hållbarhetsagenda är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.