Försäljning

Crmpaketet – en skalbar lösning

crmpaketet är en nerskalad lösning i Dynamics 365

crmpaketet är en nerskalad lösning i Dynamics 365. Att använda appar har blivit standard och ett nytt gränssnitt har blivit tillgängligt. Vår ambition är att paketeringen ska vara användarvänligt och enkelt att komma igång med därför har vi anpassat lösningen utifrån dessa förutsättningar.
Vi har skapat crmpaketet som app i det nya gränssnittet med förbättringar inom användarvänlighet, funktionalitet och prestanda som följd. Förutom att skapa crmpaketet som app har vi också utökat med funktionalitet för kundsupport. I en app har vi både säljstöd och kundsupport med kunden i centrum. De går att användas separat från varandra men naturligtvis även tillsammans.

Crmpaketet kundsupport

crmpaketet kundsupport är en nerskalad lösning i Dynamics 365. Det är samma koncept, det ska vara ett enkelt system att arbeta i och med en kort startsträcka. crmpaketet kundsupport bygger på en enkel och effektiv ärendehantering.

crmpaketet kundsupport är en nerskalad lösning som fokuserar på:

  • En enkel process för ärendehantering och eskalering
  • Ett användarvänligt gränssnitt att arbeta utifrån
  • Statistik och uppföljning
  • Kundportal integrerad med crm

crmpaketet kundsupport går att använda utan en integrerad kundportal, men stöd finns att använda dessa tillsammans.

Crmpaketet är en skalbar lösning

Utgångspunkten är att crmpaketet ska vara enkelt och skalbar. I och med tillägget för kundsupport är vår ambition att skalbarheten ska förenklas ytterligare. Vi har två enkla lösningar som går att använda, testa och utvärdera tillsammans eller helt separat från varandra där båda utgår från företagets kunder och kontaktpersoner i centrum.

crmpaketet som säljstöd används primärt för hantering av leads och affärsmöjligheter medan för kundsupport används för kundsupport och ärendehantering. Behovet att använda båda dessa kanske inte alltid finns, därför går de att använda helt separat var för sig. Målbilden ur ett crm-perspektiv är givetvis att bygga broar mellan avdelningar genom att flera avdelningar använder samma system gentemot samma kunder.

Målsättningen har alltid varit att det ska vara ett enkelt crm-system som är användarvänligt och enkelt att komma igång med. Samtidigt ska möjligheten alltid finnas att gå ifrån vår färdigbyggda app och bygga vidare utifrån egna behov.

Crmpaketet är en skalbar lösning att börja med. Börja enkelt och vidareutveckla systemet när eller om det behövs.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.