Kundrelationer

Digitalisering – vad betyder det egentligen

Digitalisering inte på något sätt är tomma ord. Det gäller att inse att digitalisering innebär att göra om sina processer och att våga göra om dem.
Med jämna mellan rum dyker olika buzzwords upp och blir mycket populära att användas av diverse konsulter i vackra tal och tjusiga PowerPoint-slides. Just nu är en av de starkaste trenderna digitalisering. Något som många, talar sig varma om med schematiska bilder som ska försöka visualisera nytta i vad digitaliseringen innebär för ett företag eller en organisation.

Finns digitaliseringen på riktigt

Men när det kommer till alla dessa buzzwords gäller det att försöka ta ner de till jorden och fråga sig vad de egentligen betyder. Är digitaliseringen något som finns på riktigt eller är det bara mumbo-jumbo som dyra managementkonsulter använder för att tjäna pengar på?

Vi jobbar dagligen med att hjälpa företag implementera affärssystem, många gånger går de från ett tidigare system men ibland går de från mer manuella processer till dessa affärssystem. Jag minns t.ex. hur jag hjälpte ett elbolag att digitalisera en process som var över 100 år gammal. Där den hantering som elektrikern gör när du t.ex. vill (el)säkra upp ditt hus och elektrikern behöver anmäla detta till elbolaget. I det fallet tog jag en manuell process och översatte den nästan rakt av till en digital version, vilket ju på sätt och vis är en form av digitalisering.

Sälja tjänst istället för produkt

Frågan är om inte digitalisering egentligen är något mer. När man inte bara tar en existerande process och implementerar IT-stöd för den utan att man istället tar en process eller ett arbetssätt och ser över den med nya ögon, gärna från kundens kunds perspektiv och sedan gör om den med starkt stöd från modern IT. Varför inte göra som Scania Lastbilar har gjort? Något jag fick lära mig i ett samtal jag hade när jag flög över till USA och hamnade bredvid en av deras mellanchefer. Att börja sälja lastbil som tjänst istället för produkt. Det var när Scania Lastbilar fullt ut började analysera hela värdekedjan från kundens perspektiv, vad var det egentligen kunden sökte för värde? Som de insåg att många, inte alla, kunder inte alls ville köpa lastbilar som en produkt utan köpa lastbil som tjänst, eller om man ska vara helt korrekt, tonnagetransport av olika typer.

Digitalisering minskar onödiga stopp

Scania Lastbilars kund, ett logistikbolag, vill ha en säkrad transport som de kan lita på för en viss typ av gods. Att digitalisera och ha koll på lastbilen blir, när Scania Lastbilar säljer lastbil som tjänst, avgörande för att få bra lönsamhet. Att i god tid veta att ett hjullager börjar bli dåligt eller att en fjädring beter sig illa kan göra att man kan ha en ersättningslastbil på plats vid nästa omlastningsplats och kan åtgärda lastbilen innan den stannar och orsakar kunden ett onödigt stopp. För att kunna veta det behöver de ha uppkopplade lastbilar, med sensorer, ärendehanteringssystem som fångar upp avvikelser och uppkollade tekniker beredda att åka ut och reparera eller byta ut lastbilar.

Inse digitaliseringens möjligheter

Men detta är bara en del av digitaliseringen, det du läser nu, är en del av vår digitaliserade försäljningsprocess – vi delar med oss och arbetar för att skapa oss ett starkt varumärke inom vår bransch för att kunna attrahera kunder till oss i en tid då fler och fler blockar telefonförsäljare och fler och fler kunder aktivt letar efter tänkbara leverantörer själva. Att då ha ett starkt digitalt varumärke och närvaro är avgörande, men att digitalisera sitt gamla telefonkampanjer genom att t.ex. låta en robot eller Google Duplex ringa, är inte att fullt ut inse digitaliseringens möjligheter.

Våga digitalisera

Mitt slutord blir därför att den aktuella trenden digitalisering inte på något sätt är tomma ord men det gäller att inse att digitalisering innebär att göra om sina processer. Att våga göra om sina processer. Att våga satsa på lastbil som tjänst eller Inbound Marketing i de digitala kanalerna är tufft när man alltid sålt lastbilar i eller kört med telemarketing-kampanjer och litat på att de fungerar. Men en sak kan vi vara säkra på, och det är att framtiden inte kommer att vara som idag, och den som står still kommer att bli omsprungen.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.