Event: Hur man bygger digitalisering i offentlig sektor med hjälp av Power Platform

Välkommen du som arbetar i verksamheten eller inom IT i kommun, region och myndighet.

Datum: 11 december 2023
Tid: 10:00-14:00 (Inklusive enklare lunch)
Var: Microsofts kontor, Regeringsgatan 25, Stockholm
Sista dag för anmälan: 6 december 2023

Vi ser gärna att du deltar på plats. Om det inte är möjligt kan du anmäla dig att delta via Teams.

Seminariet är kostnadsfritt, men avbokning för att delta på plats önskas senast 24 timmar innan starttid.

Arbetar din organisation redan med Power Platform och vill förbättra er kompetens eller önskar ni komma igång med att utveckla verksamhetsnära appar och systemstöd med hjälp av AI och konkreta verktyg?

Tillsammans med Microsoft, strävar vi på CRM-Konsulterna efter att inspirera er att betrakta Power Platform som en resurs för att bygga digitala förmågor som effektiviserar er verksamhet. Vi syftar även till att erbjuda tips om hur ni kan arbeta med Power Platform och konkreta applikationer som kan höja både er personliga och organisationens produktivitet. Vårt mål är att ni ska kunna samarbeta effektivare, lösa utmaningar och skapa mervärde för medborgare i olika kommuner, regioner och myndigheter.

Innehåll för dagen

  • Introduktion till Power Platform och dess roll inom verksamheten, inklusive betydelsen av Center of Excellence.
  • Utforska exempel på applikationer och framgångsrika användningsområden av plattformen med särskilt fokus på AI och governance.
  • Irene Medina Ströberg (Enhetschef: Digitalisering & Utveckling) och Viktoria Paulsson (Utvecklare) från Uddevalla kommun delar med sig av sin resa med Power Platform. Utmaningar, lärdomar och framgångsfaktorer.
  • Dela användbara tips och tricks för att ta era Power Platform-projekt till nästa nivå
  • Engagerande rundabordssamtal där vi kan utbyta insikter och erfarenheter för att lära av varandra och utveckla våra kunskaper inom Power Platform och AI.

Vi kommer att ha experter på plats utifall ni har några specifika områden ni vill diskutera vidare kring.

Inför eventet

För att dra full nytta av dagen är det värdefullt att ha representation från både verksamhets- och IT-sidan. För att ta nästa steg och effektivt hantera utmaningar och flaskhalsar är det avgörande att beslutsfattare också är närvarande. Ta dig tid att reflektera över de specifika utmaningar ni står inför och dela gärna med er av framgångsrika exempel under dagen för att inspirera och stärka samarbetet mellan de olika områdena.

Om du har utvecklat lösningar som kan vara användbara, är du välkommen att ta med din egen dator för att demonstrera dem.

Om CRM-Konsulterna

CRM-Konsulterna (CRMK) är ett värderingsdrivet företag. Vi lägger stor vikt i att vara ärliga i alla våra kontakter och dela med oss av vår kompetens för att skapa win-win för oss och våra kunder.

Vi är experter på Dynamics 365 & Power Platform och att implementera processtöd som effektiviserar, sparar tid och som ökar samarbetet inom organisationer.

Bolaget grundades 2010 av Gustaf Westerlund, en av fem medarbetare som innehar utmärkelsen MVP, Most Valuable Professional från Microsoft. Idag är vi cirka 30 personer fördelade mellan arkitekter, verksamhet- och applikationskonsulter, projektledare och utvecklare som dagligen arbetar sida vid sida med våra kunder. Vi tror på att bygga hållbara partnerskap!

Vi är utsedda av Microsoft Sverige till Partner of the Year 2023 — Dynamics 365 Customer Engagement.

.

Jag vill registrera mig till eventet!