Våra Tjänster

 

GDPR

I Sverige ersätter nu GDPR personuppgiftslagen, PUL. Det kommer att ställas nya krav och nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

De företag som inte följer förordningen riskerar bland annat sanktioner. Sanktionerna är bestämda och kan i värsta fall belasta organisationer som bryter mot lagkravet med viten upp till 4 procent av moderbolagets globala omsättning. Dataskyddsförordningen kan verka innebära en stor omställning, men den innebär också fördelar som till exempel transparens gentemot anställda och kunder.

Vi hjälper er på vägen  

 • 1 st Workshop – Vad innebär GDPR för ert CRM-system
 • CRM-Konsulterna analyserar utfall från Workshop i kombination med genomgång av systemet
 • Presentation av Åtgärdsplan med en prioritering utifrån dagens situation
  – Vad behövs göras för att ni lätt ska kunna extrahera data från CRM – dvs kunna ta fram den information ni har om kunderna
  – Hur kan ni säkerställa att rätt data raderas om en kund begär detta – eller enligt era egna processer (dvs när en kund inte varit kund på en viss tid ska de personliga uppgifterna tas bort.)
  – Hur ska ni arbeta med samtycke, dvs hur ser era samtycken ut och hur sparas dess
  – Hur ser säkerhetsmodellen ut – dvs vem ska ha rätt att se personlig data
  – Hur ska ni arbeta i systemet för att spara och lagra uppgifter på bästa sätt