Våra Tjänster

 

Implementation

CRM-Konsulterna har över 50 års samlad erfarenhet av allt ifrån små till stora, enkla som komplexa, implementationer av Microsoft Dynamics 365. I alla våra uppdrag arbetar vi efter Microsofts beprövade implementationsmodell Sure Step i kombination med olika projektlednings- och förändringsledningsmodeller för att säkerhetsställa ett framgångsrikt resultat.

Analys

Vi genomför behovs-, fit-gap- och processanalyser, bedömer arkitektur och infrastruktur samt utvecklar strategier för organisationsförändring, kommunikation och utbildning.

Design

Vi designar den mest hållbara lösningen av Microsoft Dynamics 365 utifrån de specifika krav som faställts under analysfasen.

Konfigurering och utveckling

Vi konfigurerar och utvecklar Microsoft Dynamics 365 utifrån godkänd lösningsdesign. Arbetet kan också omfatta integration med andra system och datamigrering.

Driftsättning

Vi genomför användarutbildningar och acceptanstester samt utför slutgiltig migrering innan vi driftsätter den nya eller uppgraderade lösningen av Microsoft Dynamics 365.

Förvaltning

Vi överlämnar den implementerade lösningen till dig. Vi kan också erbjuda support och extra stöd under den kritiska perioden efter driftsättningen, allt för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Kontaktas oss så berättar vi gärna mer >>