Våra Tjänster

 

Ledningsstöd

Att implementera en ny CRM-strategi och CRM-system är inte enkelt. Vi på CRM-Konsulterna hjälper dig att effektivisera och utveckla dina CRM-processer och stöttar dig i att säkerhetsställa att det nya arbetssättet drivs igenom i din verksamhet.

Processutveckling

Microsoft Dynamics 365 är ett fantastiskt hjälpmedel men vår erfarenhet säger att systemet i sig inte kommer att lösa alla dina utmaningar om du inte samtidigt ser över dina arbetssätt.

För att du ska få full utväxling av din CRM-investering är det vår övertygelse att det kräver att du har full koll på dina affärsprocesser. Det är inte förrän du har genomtänkta, effektiva och accepterade processer som vi kan skapa en hållbar och realistisk CRM-lösning.

Vi hjälper dig bland annat med att:

  • kartlägga och utveckla interna arbetssätt och processer
  • beskriva roller och ansvar
  • identifiera nyckeltal

Förändringsledning

Att implementera ett nytt CRM-system kan vara en väldigt enkel övning men också extremt komplex. En av de absolut viktigaste faktorerna är att förstå att projektet inte bara handlar om processer och systemstöd.

Det inte är förrän individerna i din verksamhet har tagit till sig det nya arbetssättet som implementationen är fullföljd. Det kräver stort engagemang och tydligt från dina medarbetare och ledning för att lyckas med en sådan förändring.

Vi hjälper dig bland annat med att:

  • skapa strategier och modeller för förändringsledning
  • implementera strategier för förändringsledning
  • stötta och utbilda där det behövs

Kontakta oss så berättar vi gärna mer >>