Försäljning

Generation X och Y -så optimerar du samarbetet i ditt säljteam

Generation X och Y -så optimerar du samarbetet i ditt säljteam

Som chef inom en säljorganisation är en viktig nyckel till en framgångsrik och välfungerande arbetsgrupp att alla förstår varandra och  jobbar mot samma mål.
Hur ska man ta tillvara på de skiftande egenskaperna och drivkrafterna hos de olika generationerna som finns på arbetsmarknaden, och använda dem till att skapa en mer dynamisk grupp, istället för att skapa motsättningar?

I en tidigare publicerad artikel skrev jag om generation Y (personer födda 1980-99) och deras krav på arbetsgivare.
I det här inlägget tittar jag på hur beteenden, värderingar och arbetssätt skiljer sig åt för generation X (personer födda 1960–80) och generation Y.

 

Generation X

Några typiska kännetecken för generation X är att de uppskattar en tydlig kommunikation och att de uppskattar feedback på deras arbete. Likväl positiv som negativ. När jag pratar med personer ur generation X får jag ofta två starka intryck. Att behovet av att känna sig tillfrågade är stort. Likväl känslan av att kunna påverka sin arbetssituation. De är tydliga med att betona vikten av att ha en chef som kommunicerar förväntningar och mål med sina anställda. Det skapar en känsla av förtroende.

 

Generation Y styrs av värderingar- det påverkar säljavdelningen

I artikeln Generation Y och deras krav på arbetsgivare tog jag upp vad som kännetecknar dem. Det märks att de är mer värderingsstyrda. De vill ha en arbetsgivare som ger dem förutsättningar att kombinera arbete och familjeliv. Miljöfrågor och ett tydligt hållbarhetsperspektiv kommer ofta högt upp när 80-talisterna blir tillfrågade om vad en arbetsplats ska ha som prioriterade värdefrågor. I rollen som säljchef är det därför viktigt att aktivt jobba med företagets och dina egna värderingar. Generation Y kan med sina höga krav uppfattas som krävande och ha höga krav gentemot sin arbetsgivare, men detta vägs väl upp av den kreativitet och ambitiösa inställning som man ofta möter hos denna grupp.
Behovet av att ha flexibilitet, så som att kunna jobba från olika ställen så länge de är uppkopplade, är väldigt stort. Detta kommer ur att de, till skillnad från tidigare generationer, vuxit upp med moderna tekniken ständigt närvarande

 

Tid är hårdvaluta för de unga generationerna

En likhet mellan de ovan nämnda generationerna, är att båda grupperna uppskattar en chef som har tydliga mål. Detta tycker jag är viktigt att ta fasta på ur ett chefsperspektiv. Det gäller att som chef vara tydlig vad gäller sina visioner. Både för gruppen som för hela företaget. En annan likhet att ta fasta på, hos dessa grupper, är deras syn på tiden. Tid är hårdvaluta för personer ur båda dessa generationer. Det betyder att de uppskattar att styra över sin egen tid.

För en person som redan är en duktig ledare kan generationsförståelse skänka ytterligare en nivå av prestation av gruppen. Mitt råd är att våga blanda åldersgrupper. Olika erfarenheter är inte synonymt med konflikter utan snarare berikande för teamet.

 

Sammanfattning

Att vara medveten om, och ta vara på skillnaderna, istället för att försöka stöpa om alla sina säljare i samma form, tror jag är ett framgångsrecept. Det gäller både för de anställda, som ser sig sedda och blir uppskattade för den de är, samt för säljchefen, som med en välfungerande grupp skapar sig självförutsättningar för ett bättre resultat.

Med ett generationsanpassat ledarskap flyter samarbetet lättare.

Vill du lära dig att identifiera dina säljares styrkor, och bli bättre på att tillvara ta deras fulla potential, och därigenom få ett bättre team?

Klicka i så fall på knappen och ladda ner rapporten  ”Framtidens B2B-försäljning – Experternas råd till försäljningschefen”.

Framtidens smarta B2B-Försäljning

 

 

Inlägget Generation X och Y -så optimerar du samarbetet i ditt säljteam dök först upp på crmpaketet – ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.