Försäljning

Generation Y och deras krav på arbetsgivare

Generation-Y-och-deras-krav-på-arbetsgivare
I det här inlägget vill jag prata lite om generation Y. Vilka beteenden och värderingar uppfattas som typiska för dem som grupp. Jag kommer också gå igenom saker som du som säljchef bör vara uppmärksam på och förhålla dig till i din kommunikation med dem.

Vilka är generation Y?

Generation Y brukar man kalla de som är födda från cirka 1982 och fram till ungefär millennieskiftet. De kallas även för millennials. Ungefär 20 procent av världens arbetskraft består av generation Y. De har vuxit upp i en materiell välfärd under en revolutionerande teknisk utveckling, med tidig tillgång till mobiltelefoner, persondatorer och internet.

Typiska kännetecken för generation Y

  • Mobil: Generation Y ser ingen större skillnad mellan internet och den fysiska världen. Om du vill kommunicera ett budskap till denna grupp, måste det vara lättöverskådligt och lättillgängligt. Det ska inte spela någon roll om den läses på en mobil, padda eller en dator. Upplevelsen måste vara den samma.
  • Sociala: Allt sedan tjänsterna lanserades har generation Y varit aktiva på My Space, Facebook, Twitter och YouTube. De är vana att kommunicera i olika kanaler. Misstro inte deras vilja att dela med sig av information.
  • Delar med sig av kunskap: Personer födda efter 1982 är medvetna om att kunskap blir mer värdefull när den delas med andra. Generation Y är vana att distribuera ny kunskap eller information till sina följare och läsare på sociala medier. I en organisation bestående av olika generationer och med låg digital mognadsgrad, kan man dra stor nytta av medarbetare ur generation Y som informations- och kunskapsbärare.
  • Ambassadörer: De vill ha en företagsledning som har visioner och riktlinjer som de själva tror på. De vill känna delaktighet i företagets framgångar.
  • Vana vid feedback: Personer ur generation Y nämner ofta feedbackkulturen som en viktig faktor vid val av arbetsplats. De sätter stort värde i erkännande från sin chef. Detta sträcker sig längre än att bara fokusera på individuella prestationer. De förväntar sig att både processer och produktutveckling utvärderas och uppdateras löpande.
  • Lojala: Generation Y har ibland utpekats som illojal på arbetsmarknaden. Detta för att de mer lättvindigt än tidigare generationer kan byta jobb i syfte att få fler förmåner eller en liten löneökning. En annan förklaring till detta är personer ur den yngre generationen på arbetsmarknaden byter jobb oftare är att samla på sig fler erfarenheter, snarare än att man är illojal.

Slutsats

För en säljchef kan det vara en utmaning att behålla personer ur denna, på arbetsmarknaden, lättrörliga grupp. För att undvika en stor personalomsättning hos den unga generationen, så finns det några saker man bör fokusera på.
Var uppmärksam på deras behov av feedback och få dem att känna uppskattning och delaktighet. Våga att ge dem ansvar inom sina projekt och låta dem få ta beslut som påverkar resultatet.
Ta vara på deras strävan efter ständig utveckling genom att uppmuntra utvecklingsmöjligheter. Det visar engagemang från företagets sida och skapar lojalitet.
I syfte att motverka den snabba rörligheten, ge den unga generationen förtroende och låt dem bli ambassadörer för din organisation, och därigenom skapa ett långsiktigt engagemang.
Vill Du veta mer om Generation Y på arbetsmarknaden?
Ladda ner Rapporten ”Framtidens B2B-försäljning – Experternas råd till försäljningschefen”.
crmpaketet_Knapp_Rapport_Framtidens_smarta_B2B-forsaljning

Inlägget Generation Y och deras krav på arbetsgivare dök först upp på crmpaketet – ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.