Försäljning

Hur förhåller man sig till Dynamics 365 som standardsystem?

Många som gör valet att köpa Dynamics 365 eller Power Platform tar ett aktivt beslut att försöka hålla sig så mycket som möjligt till standardfunktionalitet. Ofta beror det på att man har skräddarsytt tidigare system och fått känna på konsekvenserna av det och nu vill försöka minimera sina anpassningar för att systemet ska blir mer förvaltningsbart och billigare i drift. Men det är inte alltid så enkelt att veta var man ska dra gränsen. När är standard tillräckligt och när behöver man anpassa? 

Läs mer om vad Power Platform är här 

Funktionalitet och utseende

Till en början behöver man förstå vad man får när man väljer Dynamics 365. Vi kan ta Dynamics 365 Sales som exempel. I den ingår funktionalitet så som att samla och hantera leads, bearbeta affärsmöjligheter och offerthantering. De funktionernasamt många andra som ingår som jag inte kan lista här, presenteras i ett konsumerbart gränssnitt. Både funktioner och utseende kommer dock med ett ramverk och det finns begränsningar i hur mycket man kan ändra i dessa utan att göra för stor inverkan på systemet, detta gäller i synnerhet utseendet av systemet 

När ska man anpassa systemet? 

Det enkla svaret på den frågan är: När affärsnyttan överstiger komplexiteten som uppstår av en anpassning. All anpassning innebär en ökad mängd komplexitet för ert system i sin helhet, men den kan i sin tur vara mindre eller större beroende på vad som önskas ändras. Ökad komplexitet leder i sin tur till högre förvaltningskostnaderdet vill säga underhåll av systemet, samt eventuella utmaningar att göra fler anpassningar. 

Det innebär att varje krav på ändring av standard behöver få en föreslagen lösning, där komplexitet är angivet, och därefter ta beslut om den ska genomföras eller inte. 

Hög verksamhetsnytta + Låg komplexitet = ✔

Låg verksamhetsnytta + Hög komplexitet =

 

Vill vi ändra en funktion som inte riktigt stödjer den arbetsprocess som finns idag så behöver vi analysera om det finns en poäng med att ändra arbetssätt eller ändra på systemets funktion.  

När det kommer till anpassning av utseendet så kan det vara svårt att se hög verksamhetsnytta av sådana krav. Inte att förringa hur viktigt det är med användarupplevelsen av systemet och hur lätt det är att använda, men dessa krav behöver ifrågasättas om det är en vanesak att en viss knapp är till vänster eller om det faktiskt är så pass viktigt för slutanvändarna att det är värt att kolla på en anpassning. 

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.