Verksamhetsutveckling

”Imorgon tänker jag vara bättre än idag”

Det viktigaste för mig som ledare är att skapa en kultur där alla kan vara sitt bästa jag. Därför strävar jag alltid själv efter att bli bättre idag än igår. Det är enkla ord som betyder rätt så mycket.

Kathrine Hogseth, CEO på CRM-Konsulterna AB
Kathrine Hogseth, vd CRM-Konsulterna 

Jag utvecklas ständigt i min roll som VD på CRM-Konsulterna. En utveckling som jag skapar tillsammans med alla kollegor och tillsammans med våra kunder. För att bli bättre så behöver man ha ett öppet sinne och lära sig i det löpande: när man samarbetar, förhandlar, diskuterar och ger feedback… 

På CRM-Konsulterna har vi en kultur som jag tror att man känner när man möter oss och har samarbeten med oss. Vi har alltid haft en stor respekt för våra kunder och samarbetspartners. Den respekten ligger i att det är människor som vi möter, människor som vi ska umgås med, jobba med, leverera till, lära utav och utvecklas med. Våra värderingar på CRM-Konsulterna har vi haft under alla år. De stödjer och främjar vår kultur:  ”Win-win”, ”Ärlighet” och ”Kompetens”.  

Värderingarna har fötts fram ur vårt DNA och vad vi står för. Däremot är själva användningen och praktiserandet av värderingarna är liksom ett tekniskt system – det är först när det aktiveras av människorna som magin händer.  

Ärlighet – fundamentet  

Att vara ärlig är fundamentet hos oss. Jag strävar alltid själv efter att vara rak och ärlig med vad jag tycker. Vi skapar möjligheter för våra kunder, och okej – jag kan nog också vara lite för införsäljande, men det är för att jag tror på det vi gör. Men jag är ärlig med det.  

Ärligheten är ett sätt att göra saker och ting enkelt, att säga som det är gör saker enklare än att inte vara ärlig och rak. Det finns också en proaktivitet i att vara ärlig – om vi ser att det uppdagas problem i ett projekt så signalerar vi upp det för kunden så vi tillsammans kan lösa det. Och då ser vi att ärligheten är en grund för vår nästa värdering, ”Win-win”. 

Win-Win – navet 

”Win-win” är liksom navet bland våra värderingar. Det är en strävan att alltid se två (eller fler) sidor av en sak – ett projekt är något som båda parter ska vinna på. Vi ska båda ska vara nöjda. ”Win-win” handlar om att ha insikt i våra kunders utmaningar och kunna erbjuda lösningar så de kan hantera problemen och i sin tur skapa bra egna kundrelationer. Då vi arbetar med CRM-system och tekniska plattformar så har vi förtroendet att utveckla, implementera och vara innovativ tillsammans med våra kunder. Ofta har vår kund flera internt som ska involveras i projekten och vi har också större team. Värderingen ”Win-win” blir en viktig kompass för att alltid ha fokus på helheten – vi ska alla vara vinnare när vi har löst utmaningen.  

Kompetens – lösningen 

Och att alla har en delaktighet i att lösa kunders utmaningar hänger starkt ihop med vår värdering ”kompetens”. För vi kan inte lösa problem och utmaningar om vi inte har kompetens. Vår bransch är under ständig utveckling och vi måste kompetensutveckla oss löpande. Våra kunder köper vår kompetens, den måste därmed vara uppdaterad och rätt. Inte bara idag utan imorgon, nästa kvartal, nästa år. På CRM-Konsulterna är vi kompetenta och uppdaterade. Jag har oerhörd respekt för allas kompetens. Jag som ledare måste sätta mig in i vad mina anställda gör, även om jag aldrig kan allt i detalj så måste jag ha en helhetsförståelse så att jag kan hjälpa våra kunder. Vi backar alltid upp varandra, och tillsammans får vi fantastiska resultat.  

Våra värderingar bildar vår kultur som vägleder oss till att vara som bäst. Men det är ett ständigt pågående jobb som vi gör tillsammans på CRM-Konsulterna, och tillsammans med våra kunder och våra partners.  

Imorgon tänker jag vara bättre än idag. Jag ska vara ärligare, nyttja ännu mer av kollegors kompetens och framförallt lyfta fram minst en vinning för kund!  

Kathrine Hogseth, vd CRM-Konsulterna 

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.