Försäljning

Kom igång med nyhetsbrev

Vill du komma igång med digital marknadsföring men lever i ett totalt kaos och tycker dig aldrig finna tid att planera? Har du heller inte råd att hyra in resurser för att ta hand om din marknadsföring? Här kommer 6 enkla handgripliga tips för att få rätt tänk och för att komma till skott med att skapa och skicka nyhetsbrev på ett proffsigt och genomtänkt sätt!

1. Vem ska du kommunicera med och varför?

Byer personas-begreppet används flitigt inom content marketing och är ett enkelt sätt att kartlägga och förstå de personer som din verksamhet kan lösa problem åt. Det är de personerna som du vinner lönsamhet i att hjälpa. Nyhetsbrev skickas oftas till en personlig mailadress och därför är det extra viktigt att tänka igenom hur du riktar kommunikationen så att den blir relevant för mottagaren. Börja därför med att identifiera din/dina byer personas och klargör din målsättning (för dig själv) med att marknadsföra dig emot dessa.

Ett bra sätt  är att fundera över mottagarens egenskaper som t.ex.

  • Ålder, kön, inkomst, samhällsklass, intressen.
  • Funktion på arbetsplatsen.
  • Vilket språk och vilka uttryck andvänder målgruppen.
  • Din personas personliga och karriärsmässiga mål och utmaningar.
  • Vad blir din persona befordrad för?
  • Hur kan du lösa din personas problem?
  • Vad är din personas största oro?

2. Sätt upp SMARTa mål!

Skriv ner vad du tror du kan vinna på att vända dig till dessa mottagare. Gör målen specifika, mätbara, möjliga att uppnå, relevanta och tidsbundna i så stor utsträckning som möjligt.

3. ”Timing is everything”

Köpresan

På vilken plats befinner sig dina läsare?

Fundera på vilka behov hos dessa kunder som du egentligen kan uppfylla och i vilken fas de befinner sig i. Vi människor är behovsstyrda och triggas av det som uppfyller vår längtan. Låt innehållet i dina brev matcha var kunden är i sin köpresa. Ska nyhetsbrevet skickas till befintliga kunder eller potentiella kunder (sk leads)? Det är stor skillnad på vad som ska kommuniceras NÄR, vid vilken plats i kundens köpresa utskicken görs i.

4. Gör en plan

När du kommit fram till vad dina byer personas nog egentligen vill ha eller behöver så utgå från det och gör en lista på alla tänkbara aktiviteter som du tror att de kan vara intresserade av. Det kan t.ex vara en sammanställning över alla aktiviteter i Sverige inom ett visst intresseområde, personlig service, utbildningar, lansering av nya produkter, fester, temakvällar, bloggposter eller resor kan vara exempel på vad som finns med på listan. Vad vill du kommunicera under året, vilka event och kurser kommer du kunna erbjuda? Brainstorma och dokumentera!

5. Boka!

Boka in i kalendern. När passar det att göra vad? Använd en årskalender och kartlägg först vilka yttre faktorer som påverkar årsplaneringen för era kunder. När är det hög-lågsäsong för dina kunder, hur ligger helgdagarna under året och hur påverkar det era kunders mottaglighet? Stryk de dagar som inte passar att marknadsföra på och markera guldlägen. Lägg sedan in de aktiviteterna som ni kan schemalägga från föregående steg.

6. Verktyg och resurser

Se nu över vilka verktyg och resurser du har tillgång till. Det finns många verktyg för att skicka ut nyhetsbrev. En del är helt gratis och andra mer genomtänkta med kringliggande funktioner för uppföljning och statistik som väver samman besök på din  hemsida med utskicken och sparar allt i ett CRM system.

Boka in dina resurser för att genomföra utskicken i tid. Det är lättare att stuva om i planeringen än att börja om från början så var realistisk och underskatta inte behovet att avsätta tid för att praktiskt genomföra detta.

Många företag kombinerar sin traditionella marknadsplan med en digital taktik för sociala medier vilket jag starkt rekommenderar att du inför som nästa steg. Lycka till!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.