Samlad kundbild ger bättre styrning

– så kan standardiseringsexperten leva som man lär.

Med ett växande antal industriföretag anslutna till sina abonnemangsbaserade tjänster behövde Standard Solutions Group (SSG) skapa en gemensam plattform för all kundinformation. I samarbete CRM-konsulterna har man tagit ett nytt grepp kring sin Microsoft Dynamics-installation för att stödja ett mer strukturerat arbetssätt inom allt från försäljning till hantering av utbildningar och uppföljning av nyckeltal.

Varför CRM-konsulterna?

− De förstod vikten av att skapa en helhetsbild kring kunden och satte sig snabbt in i våra behov. Tack vare deras utvecklingsmetodik har vi gått stegvis framåt och byggt varje modul utifrån verksamhetens specifika flöden och processer, säger Caroline Selling, säljsupport och ansvarig för CRM-systemet vid SSG.

Caroline Selling, SSG
Caroline Selling, SSG

Utmaning – ordning och struktur i ett bolag med växtvärk

Inom industrin delar många samma utmaningar. Istället för att varje företag lägger resurser på att skapa egna lösningar erbjuder SSG sina kunder standardiserade tjänster, kurser, konferenser och beprövade koncept.

– Genom att använda gemensamma lösningar på gemensamma problem kan vi tillsammans höja effektiviteten, förbättra arbetsmiljön och hållbarheten. Och industrin kan istället fokusera på att utveckla sin verksamhet, sina produkter och tjänster, säger Roland Nilsson, systemansvarig vid SSG.

På motsvarande sätt vill man internt inom SSG använda gemensamma arbetssätt och verksamhetsstöd för att med ordning och struktur effektivisera även sina egna processer – och därmed leva som man lär. Företagets expertis inom standardisering och säkerhet är starkt efterfrågad, men de senaste årens snabba tillväxt har också inneburit nya utmaningar när det gäller styrning och uppföljning av säljkårens arbete.

− Vi behövde skapa en samlad bild över kunderna, för att kunna dela information, samarbeta effektivare och bygga en historik kring alla relationer vi haft med olika företag, säger Caroline Selling, som började på SSG i mars 2018 och då mötte en spretig organisation utan struktur på försäljningen.

Uppdrag – utnyttja styrkan i CRM-systemet

Med huvudkontor i Sundsvall och kontor spridda på flera platser i landet behövdes ett gemensamt verksamhetsstöd som underlättar medarbetarnas vardag. CRM-Konsulterna anlitades för att ta ett nytt grepp kring det Microsoft Dynamics-system som SSG hade, men inte använde eftersom det ansågs krångligt och inte fungerade för företagets processer.

SSG jobbar inte bara med enskilda tjänsteleveranser, utan har genom åren byggt upp ett koncept där kunder ansluter sig till olika typer av abonnemang över längre tid. Det ställer krav på att flera avdelningar har inblick i processen, även efter att försäljning genomförts och avtal är signerat.

Roland Nilsson, SSG

− Vår verksamhet handlar mycket om digitala leveranser i form av e-learning, men vi anordnar också lärarledda utbildningar inom exempelvis elsäkerhet på plats vid industrianläggningarna. Det kräver administration av allt från kurslokaler till att skicka ut material och boka lärare. Även dessa aktiviteter vill vi kunna hålla ordning på i ett gemensamt system tillgängligt för alla, säger Roland Nilsson.

Lösning – från sälj- till brett verksamhetsstöd

Säljkårens individuella arbetssätt, med Excel-ark och liknande dokument spridda på olika datorer, ersattes av ett uppdaterat företagsövergripande CRM-system. Grunden för funktionaliteten lades vid ett antal workshops där verksamhetsansvariga från SSG jobbade tillsammans med CRM-Konsulterna. Från början låg tonvikten på att få igång försäljningsdelen i CRM-systemet, men successivt har användningen utökats till att även omfatta onboarding av tjänster för nya kunder och hantering av leverantörer med tillhörande avtal.

Thomas Passad
Thomas Passad, CRMK

− Vi har steg för steg byggt stöd för hela processen från identifiering av affärsmöjligheter och att driva dessa till offerter och avtal – till fortsatt säljbearbetning, utbildning, löpande kontakter med kunder och partners samt rapportering av mätvärden och nyckeltal, säger Thomas Passad, applikationskonsult på CRM-konsulterna.

Lösningen är också integrerad med CRMK Business Contacts, företagsregistertjänst, för smidig generering av korrekt och uppdaterad kundinformation.

Resultat – ökad precision och effektivitet

Men de nya möjligheterna begränsar sig inte till redan befintliga kunder.

− Nu kan vi bearbeta prospects på ett enklare sätt. Informationen fångas upp tidigare i säljprocessen och alla uppgifter runt kontakten följer med in i systemet när en kundrelation så småningom etableras, säger Caroline Selling.

Dessutom har medarbetarna blivit av med en del dubbelarbete, i och med att en kund registreras en gång för alla och sedan blir tillgänglig för olika delar av företaget via den gemensamma plattformen, vilket också underlättar arbetet inom GDPR.

Nästa steg – fler målgruppsanpassade appar

I samarbete med CRM-Konsulterna bygger SSG successivt ut lösningen med nya funktioner.

− Det finns en väldig mångsidighet och flexibilitet i systemet. En och samma plattform är grundmotor till vitt skilda behov inom företaget. Framöver kommer vi att jobba allt mer målgruppsanpassat, där vi bryter ut delar av funktionaliteten i egna appar utformade för ett särskilt syfte. På så sätt får sällananvändarna ett enklare och renare gränssnitt att jobba mot, och slipper belastas med information de inte behöver, säger Roland Nilsson.

Om SSG – Standard Solutions Group

Ägs av de sex största skogsindustrikoncernerna i Sverige – BillerudKorsnäs, Holmen, Metsä Board, SCA, Stora Enso och Södra.

Tar tillsammans med branschexperter fram standardiserade lösningar för en mer produktiv, säker och hållbar industri.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.