Skalbar CRM-lösning som främjar hållbar tillväxt

Hultafors Group hade inlett en period av ihållande tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Organisationen ville nu ta sin befintliga CRM-lösning till nästa nivå för att möta de krav som expansionen innebar. Därför gjorde företaget vad alla framsynta företag borde göra – sökte upp en partner som kunde hjälpa till med företagets fortsatta resa framåt. Det var därför naturligt och logiskt att investera i ett starkt samarbete som kunde hjälpa verksamheten att integrera Dynamics 365 ytterligare och samla alla säljteam i ett enhetligt system. I det här läget blev CRM-Konsulterna (CRMK) en del av processen.

Hultafors Group tar sin befintliga CRM-lösning till nästa nivå
Hultafors Group tar sin befintliga CRM-lösning till nästa nivå

Hultafors Group är en av Europas största leverantörer av arbetskläder, skor, hjälmar, handverktyg, verktygsbärare och stegar för professionellt bruk. Företagets cirka 1 800 medarbetare skapar kvalitetsprodukter och tjänster.

Under de senaste åren har verksamheten därför kunnat växa i stor skala och Hultafors Group omfattar nu 15 premiumvarumärken inom detaljhandeln. Det omfattar internationellt erkända varumärken – till exempel Snickers Workwear, Hultafors, Solid Gear, EMMA Safety Footwear, Toe Guard, Hellberg Safety, Wibe Ladders, CLC, Johnson Level & Tool, Kuny’s, Scangrip och EripioWear. Under 2021 utökades verksamheten ytterligare genom förvärven av Scangrip, Fristads, Kansas och Leijona.

Den enorma tillväxten innebär att organisationen nu är en av de ledande aktörerna inom den konkurrensutsatt marknaden för funktionalitet, säkerhet, skydd och effektivitet under slutanvändarnas arbetsdag. Med en stor mängd återförsäljare och kunder över hela Europa behövde verksamheten nu ett enhetligt och skalbart CRM-system för att bättre kunna betjäna sina kunder och säljteam över flera varumärken och platser.

Emma Ingvarsson, applikationsspecialist, Hultafors Group

”Vårt företag växer hela tiden, både organiskt och genom förvärv. Därför behövde vi inte bara en CRM-lösning som kan hantera alla våra kunder och återförsäljare. Den skulle även vara enkel att anpassa till de snabba förändringarna i vår organisation.”

Emma Ingvarsson, applikationsspecialist, Hultafors Group

Utmaningen

Hultafors Group hade inlett en period av ihållande tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Organisationen ville nu ta sin befintliga CRM-lösning till nästa nivå för att möta de krav som expansionen innebar. Därför gjorde företaget vad alla framsynta företag borde göra – sökte upp en partner som kunde hjälpa till med företagets fortsatta resa framåt.

Med en växande varumärkesportfölj, 300 användare på många platser och allt fler stora återförsäljare behövde Hultafors Group ett flexibelt och anpassningsbart CRM-system som var redo för framtiden och snabbt kunde anpassas efter tillväxt och förändringar.

Efter att ha använt den serverbaserade versionen av Dynamics i några år migrerade företaget för ungefär 3 år sedan från den lokala lösningen till Dynamics 365. Eftersom företaget hade förändrats mycket under denna period var det tydligt att systemets utveckling behövde prioriteras för att passa organisationens tillväxt.

Det var därför naturligt och logiskt att investera i ett starkt samarbete som kunde hjälpa verksamheten att integrera Dynamics 365 ytterligare och samla alla säljteam i ett enhetligt system.

I det här läget blev CRM-Konsulterna (CRMK) en del av processen.

Lösningen

Med CRMK fick Hultafors Group möjlighet att samarbeta, istället för att bara betala för tjänster. Till skillnad från att bara outsourca implementeringen till en lösningsleverantör utvecklades omedelbart en arbetsrelation där fokus låg på samarbete. Den processen startade redan vid proof of concept, det vill säga vid testningen av de föreslagna funktionerna. Dessutom deltog CRMK i arbetet med att utforma företagets vision för tillväxt och framtida arbetssätt i fråga om ärendehantering. Alla samarbeten är unika. Fördelen med den här metoden var att båda parterna kunde känna sig fram och se hur samarbetet fungerade.

Ett flexibelt arbetssätt fastställdes snabbt där teammedlemmar från båda organisationerna deltog i sprintcyklerna. Det bidrog till att man delade ansvaret för sprintmålen. Dessutom underlättade det ett iterativt tillvägagångssätt för systemet. Med den här metoden blev det möjligt att kontinuerligt ge feedback på data och dra nytta av fördelarna i samarbetet för att få bättre resultat för kunderna och säljteamen.

Hur gjorde de? CRMK bidrog med sin tekniska kompetens av liknande implementeringar, och Hultafors Group med sin ingående kunskap om verksamheten och vad som behövdes. Eftersom Hultafors Group var vana att anpassa systemet på egen hand var det lätt för dem att ”tala samma språk” och snabbt gå in i gemensamma projekt.

Genom att arbeta på detta iterativa sätt och fokusera på mindre projekt blev det lättare att göra kontinuerliga förbättringar, implementeringar och tester av olika delar av systemet. Det säkerställde att projekten hade genomförts effektivt innan nya projekt inleddes. Till skillnad från att utveckla och sedan lämna över ett komplett CRM-system för testning innebar den här processen med kontinuerlig feedback och systemutveckling att samarbetspartnerna hela tiden var i fas med varandra under hela tiden som projektet utvecklades.

En effektiv lösning för Hultafors Group
En effektiv lösning för Hultafors Group.

Genom att arbeta så här med det nya CRM-systemet har Hultafors Group dessutom en effektiv lösning framöver, eftersom flexibiliteten hos Dynamics 365 innebär att företaget kan anpassa sig och vara redo för nya förändringar. Fördelen med systemet är att funktioner kan läggas till och tas bort utifrån hur verksamhetens behov förändras.

Det ger även sömlös skalbarhet eftersom CRM-systemet kan växa med företaget och främja verksamheten och kundernas föränderliga behov, istället för att bli ett hinder för skalbarhet. Processerna blir dessutom mer enhetliga och kan förbättras hela tiden utifrån användarnas feedback och kontinuerlig testning.

”Det bästa med vårt samarbete med CRMK är att vi verkligen gillar att arbeta tillsammans. Det här är vårt gemensamma projekt och vi gör allting tillsammans.”

Emma Ingvarsson, applikationsspecialist,
Hultafors Group

Effekten med en skalbar CRM-lösning

Genom att samarbeta med CRMK kunde Hultafors Group införa en integrerad lösning som passade verksamhetens behov. Samarbetet fortsätter och är mycket effektivt, vilket underlättar det dagliga arbetet under hela säljprocessen.

Resultatet? Organisationen märker ett större engagemang hos säljteamen. Det är dessutom mycket lättare för den administrativa personalen att arbeta med befintliga kunder, eftersom det finns en fullständig kundvy på en enda plats, med en historik över beställningar och kommunikation. Nu är det lättare för personalen att komma åt de data som behövs – i precis rätt tid. Dessutom får de tillräckligt med data för att kunna använda dem på ett meningsfullt sätt.

Efter att ha testat enklare, mindre omfattande alternativ visste Hultafors Group att företaget behövde en lösning som kunde tillföra mervärde till deras verksamhet och innehålla precis de funktioner som behövdes. Med Dynamics 365 kan organisationen bygga iterativt för sina användare och lägga till nya funktioner vid behov genom konfigurerbara, färdiga appar. Tillsammans med CRMK har företaget dessutom utvecklat ett framgångsrikt samarbete som underlättar tillförlitlig och hållbar tillväxt.

Det är ju faktiskt så att CRM-system är affärskritiska programvaror.

Om Hultafors

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.