Försäljning

Fler godbitar ur Microsoft 365 April 2019 release notes. Del 2 – Portals, CDM, Field Service, PSA och UI

Microsoft release notes godbitar

Fler godbitar ur Microsoft 365 April 2019 release notes. Del 2 – Portals, CDM, Field Service, PSA och UI

April 2019 release notes – Microsoft 365 Portals

Vår Patrik Magnusson har tagit del av vad som är nytt och bra att veta vad det gäller Microsoft Portals.

Förbättringar av Portalens diagnosverktyg

Det nya diagnosverktyget som släpptes med oktober-releasen 2018, identifierar eventuella konfigurationsproblem, samt föreslår lösningar på problemet. I april-releasen kommer du även kunna identifiera felaktiga sidmarkörer. Identifiera entitetsrättigheter som påverkar prestandan negativt och identifiera felaktigheter i lösningen för portalen.

Underhåll av Portal pågår

Möjlighet att visa ”Website under maintenance” meddelande under tiden som arbete med portalen pågår. Maintenance mode gör att portalens användare istället för att få felmeddelande blir varse om att arbete med portalen pågår. Det går även att skapa egna meddelande för portalens användare.

Visa extern data i Portalen

Nu är det möjligt att hämta data från externa applikationer och visa det i portalen på ett säkert sätt. Funktion säkrar åtkomst till tokens som innehåller användarens identitetsinformation som externa API kan använda.

Stöd för att bädda in PowerBI

Sedan tidigare finnas det stöd för PowerBI integration. Med inbäddad PowerBI kan portalanvändaren får tillgång till PowerBI instrumentpaneler och rapporter trots att de inte har ett PowerBI konto.

CDS anslutning

Funktionen gör att du kan koppla en portal direkt mot CDS, utan att behöva ha Sälj, Marknad eller Tjänst förinstallerat.

Ny editering av Portaler

Detta kom med i oktoberreleasen, men är ändå värt att nämna igen. En klart lovande funktion som fortfarande är i preview -läge. Via drag and drop kommer design och ändringar i portalen bli betydligt enklare än tidigare. Att kunna hantera komponenter direkt i portalen är en efterlängtad nyhet som kommer spara mycket tid.

Källa: https://docs.microsoft.com/sv-se/business-applications-release-notes/April19/dynamics365-portals/

 

April 2019 release notes – Microsoft 365 CDM & Data Integration

I april 2019-releasen av Dynamics 365 så har Microsoft fortsatt att utveckla Common Data Model (CDM) och Common Data Service (CDS) för att göra det lättare att koppla samman system och på så sätt få ut mer från sitt ekosystem som nu Rickard Norström sammanställt till er här nedan.

Power Query

Power Query har utvecklats kontinuerligt under det senaste året för att göra det enklare att samla data från olika källor, t.ex. tabeller eller HTML-sidor för att använda detta i den analys som är aktuell. Denna data kan man slå samman med hjälp av sk Fuzzy Merge, alltså att koppla ihop data utan att ha konkreta ID som nycklar.

Connectors

Det har utvecklats en mängd olika connectors som kan användas för att hämta data t.ex. från SAP eller PDF-filer för att hämta data till Power BI eller att med Flow skapa någon affärslogik. Framåt siktar Microsoft på att skapa connectors bl.a. för Google BigQuery, Teradata, Sybase, MySQL och PostgreSQL vilket gör det enklare att koppla ihop data från denna typ av datakällor och analysera data eller om man vill använda data till något annat. Det kommer även att släppas mer dokumentation för att själv kunna skapa connectors vilket är praktiskt för de fall man jobbar med någon liten applikation där Microsoft inte har löst det åt oss.

Common Data Model

Med CDM kommer det en hel del uppdateringar för att förenkla sammankopplingen av olika system. Med ”Dual write” skall man med ett minimum av konfigurering koppla samman Dynamics 365 Finance and Operations till CDS och därmed få en integration mellan systemen. Administratörer i Finance and Operations skall kunna sätta upp egna kopplingar med fältmappningar.

Det kommer även en guide för att göra inställningar för integrationer med stora datavolymer så att dessa skall göras snabbare.

Data Export Service

Kanske den nyheten som känns mest spännande då den kommer att möjliggöra att åter skapa rapporter med SQL-slagningar mot data istället för att använda FetchXML. Denna tjänst kopierar data från Dynamics 365 (online) till en kundägd SQL databas (Azure SQL databas eller Microsoft SQL Server på en Azure VM).

Detta är något som många har efterfrågat sedan CRM 2011 tog klivet till online eftersom det har varit utmanande att skapa analyser eller rapporter med begränsningen av att data bara kan hämtas med FetchXML. Med denna tjänst får vi en integration till en SQL Server där man kan hämta data på det sätt som passar bäst.

Mallar för dataintegration

Det har skapats mallar för integration mot Finance and Operations, Field Service och Project Service-applikationer. Det finns även en förhandsversion av mall för att integrera med Salesforce. Detta gör det enklare att skapa integrationer, även om mallarna kanske inte stämmer överens helt och hållet, framförallt inte om det har gjorts anpassningar, så är det en bra startpunkt för att skapa integrationer.

Gateway

För lokala installationer av Dynamics 365 kan man installera en gateway för att använda sig av Power Apps. Denna har nu utvecklats så att en gateway kan ha flera anslutningskonton med olika säkerhetsinställningar. Detta förenklar genom att man inte längre behöver ha olika gateways med olika säkerhetsnivåer utan dessa kan hanteras i samma gateway och beroende på inställningar så ser olika anslutningskonton olika datamängder. Även för lokala installationer så finns det utökat stöd för att ansluta med SAP.

Källa: https://docs.microsoft.com/sv-se/business-applications-release-notes/April19/cdm-data-integration/

 

April 2019 release notes – Microsoft 365 Field Service

Daniel Lindgren berättar här om nyheter för Microsoft 365 Field Service. Field Service bygger vidare med förbättrad funktionalitet för schemaläggning och resursplanering, med ett modernare arbetssätt både för schemaläggare, tekniker och kunder.

Centralt är att olika delar inom Microsoft sfären kopplas ihop ännu mer, framförallt Internet of Things (IoT) genom Connected Field Service men även standardiseringen av PowerBI instrumentpaneler inom Field Service.

Utöver detta har Microsoft även ett förnyat samarbete med Resco rörande den mobila klienten för Field Service, som offentliggjordes på Rescos konferens i Prag den 15 november 2018.

Ni kan läsa mer om det här: https://www.resco.net/news/resco-mobile-platform-integrates-with-microsoft-dynamics-365-to-deliver-a-mobile-field-service-client/

Nedan är några intressanta områden inom den kommande releasen:

Schemaläggning och resursplanering

  • Möjlighet för kunder att schemalägga sina egna bokningar genom en kundportal för Field Service.
  • Ökad funktionalitet för arbeten som kräver flera tekniker. Bland annat genom möjligheter att skapa färdiga resursplaneringsmallar som bygger på antal tekniker som behövs samt vilka kunskaper och certifieringar de behöver ha.
  • Power-BI instrumentpanel för servicemanagers och schemaläggare med förbättrade möjligheter till att analysera statistik och prestation.

Field Service och Internet of Things

Den kommande releasen bygger vidare på tidigare releaser gällande inbäddning av IoT Central i Microsoft Field Service. Data i realtid från olika IoT enheter blir tillgängliga i Field Service och kan diagnostiseras och hanteras.

IoT data är också tillgänglig i den mobila applikationen för Field Service. Tekniker får uppdateringar från IOT enheter och kan planera sitt arbete utifrån den informationen.

Sammanfattning

Det primära med den kommande releasen är att Microsoft Field Service integreras mer med kringliggande applikationer, framförallt IoT och PowerBI. Att hjälpa företag att arbeta proaktivt snarare än reaktivt känns som en tydlig målsättning och riktlinje i Microsofts planering för Field Service.

Källa: https://docs.microsoft.com/sv-se/business-applications-release-notes/April19/service/dynamics365-field-service/

 

Nyheter från Microsoft Dynamics 365 – Project Service Automation (PSA) och Unified Interface (UI)

 

Release Notes för PSA kommer att släppas vid ett senare skede. Thomas Passad meddelar dock att i december 2018 kunde vi ta del av några funktionaliteter som:

Tidrapportering på veckonivå
Tidrapporteringen är förbättrad med att projektresurser nu kan tidrapportera för en hel vecka på samma gång. Systemadministratörer kan nu också editera den här vyn med egenskapade fält eller look-uper till andra entiteter. Det går även att implementera egna business rules för att ge support åt sina organisationsprocesser och arbetssätt.

Går att kontrollera vilka projektutfall som kommer med i en faktura från PSA

Med den här funktionen så behöver både produktbaserade kontraktrader och inrapporterade projektutfall markeras som ”redo för fakturering” innan de kan adderas till en faktura i utkast.

En användare kan nu även radera, eventuellt överflödiga, produktrader när fakturan är i utkast.

Källa: https://blogs.msdn.microsoft.com/crm/2018/12/17/release-notes-for-project-service-automation-update-release-3/

 

Unified Interface (enhetliga gränssnittet, UI) som standard-webbklient

 

Systemadministratörer och systemanpassare kan nu sätta UI som standard-webbklient.

Systemadministratörer och systemanpassare kan även välja att dölja gamla gränssnittet på sidan för de tillgängliga apparna. Detta för att enbart ge användarna senaste gränssnittet som alternativ. För många appar i listan har upplevts som förvirrande för en del användare. Less is more när det kommer till användarvänlighet och det här är ett steg i den riktningen.

Förbättrad filtrering och Sitemap

Sitemapen är uppdaterad och filtreringen faller på plats med bättre funktionalitet som påminner om fulla funktionaliteten i klassiska gränssnittet. Filtrering som användaren gör kan nu sparas till personliga vyer.

Sub-grids

De kan nu expanderas till full vy

Annan funktionalitet är:

  • Snabbt kunna hitta poster genom sökbara kolumner i vyer.
  • Personliga diagram
  • Återställa sin default dashboard
  • Kunna se bokningskonflikter
  • Anpassa tidslinjen i formulär
  • Emotta förbättrade notifieringar i formulär

Sammanfattning UI

Unified Interface är framtiden för Dynamics 365. Efter en trevande men nyfiken start faller fler och fler bitar på plats. Personliga diagram har varit efterfrågat av många. Att filtreringen nu stadigt förbättras är också efterlängtat. Alla våra nya kunder hänvisar vi redan nu till UI. Gränssnittet är renare och mer användarvänligt. Med våra egenbyggda appar och tillgång till dessa med säkerhetsroller väljer vi också helt själva vad användaren ska få se.

Källa: https://docs.microsoft.com/en-us/business-applications-release-notes/April19/microsoft-powerapps/unified-interface-everyone

Vill du ha mer information om vad de senaste uppdateringarna innebär är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.