Tekniska guider - “How to”

Microsoft Virtual Agent – Chatbot

Microsoft Virtual Agent

Microsoft har via Virtual Agent skapat möjlighet för att använda en Chatbot för att exempelvis hantera första linjen för en support.

Förutom att de är enkla att konfigurera så är de också klart användbara.

Här följer lite funktionalitet, men faktiskt även hur vi enkelt sätter upp en chatbot för en kunds räkning. Just nu fungerar detta endast på engelska, men svenska beräknas fungera första kvartalet 2020.

Exempelföretaget i det här fallet är en butikskedja. Vi vill att en kund som använder chatten enkelt ska kunna få veta vilka butiker som finns och vilka öppettider de har.

I videon nedan ser du ett exempel på hur det färdiga resultatet kan se ut praktiken. En kund frågar om vilka öppettider butiken har och chatboten svarar enligt de svar vi skapat.

Svaren bygger på olika Topics där vi skapar en rad frågeställningar om ett specifikt ämne. I det här fallet handlar det om butikens öppettider. Dessa Topics går sedan att koppla ihop med varandra. (Längst ner i artikeln finns en länk för dig som vill skapa din egen)

Det första vi behöver göra är att skapa ett nytt Topic för vår bot.

Efter det skapar vi Trigger phrases för var någonstans butikerna finns. Här är det lämpligt att börja med fem till tio fraser för att kontrollera hur väl det fungerar. När vi är nöjda lägger vi till fler. Trigger phrases är, för att tydliggöra, frågor som kunden kan tänkas ställa i ett specifikt ämne.

Exempel på trigger phrases:
Are you open now?
Are you open on weekends?
Are you open at lunch?

Nu ska vi skapa ett svarsflöde. Det gör vi genom att klicka på Go to authoring canvas.

Utifrån de Trigger phrases vi har skapar vi ett standardsvar för boten. Dvs vad vill vi ska hända efter att kunden har ställt en fråga. Vi väljer att skriva in ett inledande standardsvar.

Eftersom vi har flera butiker vill vi veta vilken butik kunden är intresserad av, för att sedan lista ett urval av de butiker som kunden kan välja ifrån. För att göra detta väljer vi Bot says igen. Samt lägger till en User Responses och skriver in de olika platserna. Vi behöver också lägga till ett extra val ifall ingen av alternativen passar.

Fyra val skapas, i vilka vi nu kan skriva in öppettider för varje butik, samt skapa ett flöde för vad som ska hända om kunden inte vill välja någon av dem.

Välj Bot Says igen och skriv in öppettiderna under respektive butik.

När du skapat svar för alla butiker behöver vi också ta höjd för att kunden inte är nöjd med alternativen.

Har kan vi t. ex avsluta med en Survey, koppla på ett Flow (Action) Eskalera till en bemannad chatt (Escalate) eller koppla den till ett annat topic (Go To)

Vi väljer att lägga dit en webbadress och avslutar med en survey

Har vi även tillgång till Microsoft Omni-Channel Engagement Hub kan vi sedan skicka vidare konversationen till en live agent (bemannad chatt) som kan ta över om kunden behöver ytterligare information eller hjälp.

Det finns en preview-demo av virtual agent tillgänglig för dig som själv vill bygga en Chatbot. https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/virtual-agent-for-customer-service/

Vill du veta mer om Microsoft Virtual Agent och hur en sådan kan hjälpa din organisation, kontakta oss då mer än gärna för mer information.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.