Paketeringar som stödjer er utveckling

Allt förändras. Vi är alla inkluderade i den pågående digitaliseringen. Och visst vill du hjälpa dina kunder att förändras, utvecklas och bli ännu bättre?

Vi på CRMK kan hjälpa dig att utveckla dina kundrelationer med rätt system och processer. För att kunna göra det på ett enkelt och effektivt sätt har vi tagit fram tre olika paketeringar beroende på vart ni själva befinner er i er utvecklingsresa. Starten är ”Customer Explore” där vi lägger grunden till processen och säkerställer att ni inte tappar några leads och att era kunder får rätt uppmärksamhet. Nästa steg är ”Customer Accelerate” där flera processer sammanförs och ett tvärfunktionellt arbetssätt trimmas. Det tredje steget är ”Customer Excellence” där vi hjälper er att få hela er organisation att jobba utifrån ett datadrivet arbetssätt. Vi driver arbetet tillsammans med er och uppföljningar ingår i alla tre paketeringarna för att se att de ger rätt resultat och effekt.

Paketeringar

Customer Explore

Utforska

Utforska era kunders möjligheter

Enkelt systemstöd för er viktigaste process där ni kommer upp snabbt och effektivt.

Customer ACCELERATE

Accelerera

Accelerera era relationer ett steg till

Få era arbetssätt och processer att lira tillsammans på ett smidigt sätt där ni samarbetar i hela organisationen.

Customer excellence

Överträffa

Överträffa era kunders förväntningar

Få med er hela organisationen där ni tillsammans samarbetar sömlöst gentemot er kund, oberoende av kanal.

Mognadsmatrisen

Digitalisering handlar om arbetssätt i samverkan med IT-system. För att undvika fallgropar i komplexa projekt är det därför avgörande att i tidigt skede fånga upp såväl tekniska som strukturella och mänskliga aspekter. CRMK har erfarenhet från hundratals systemimplementationer hos olika kunder och ser stora behov att anpassa projektplanering och genomförande efter vilken mognadsgrad organisationen har.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.