Customer Excellence

Överträffa era kunders förväntningar

Få med er hela organisationen där ni tillsammans samarbetar sömlöst gentemot er kund, oberoende av kanal.

Om detta steg är intressant för er så har ni troligen ett komplext system redan idag som de flesta i er organisation samarbetar kring. Ni tar datadrivna beslut och märker att det ger goda effekter i kontakt och relation med era kunder.

Men för att ligga i framkant bör allt förbättras och utvecklas vidare. ”Customer Excellence” är ett fantastiskt sätt att skapa interaktion med kunden genom att låta den komma åt delar av ert system – att ge input och lägga in era ärenden. Kundresan blir inte bara en systematik och teknik – det blir en riktigt bra helhetsupplevelse för er kund.

Här kan vi inkludera fler processer som till exempel säljaktiviteter och utvecklingsprojekt där kundinteraktionerna ska hänga ihop. ”Customer Excellence” blir paketeringen där vi bygger förutsättningar för er organisation att agera tvärfunktionellt och stötta varandra i att kvalitetssäkra kundupplevelsen.

En målbild med arbetet är att ni ska ha proaktiva medarbetare som agerar på data och information om kunden så det genererar fler nöjda kunder och därmed ökade intäkter. Även här ingår det tre uppföljningar där vi löpande utvärderar det värde som skapats för er organisation.

Så här går det till

För att säkerställa att vi arbetar effektivt och strukturerat tillsammans rekommenderar vi en ”3-stegs-raket” för att kontinuerligt utvecklas och växa.

Steg 1: Initiering

 • Implementation av sammanhängande processer mot flera användargrupper samtidigt exempelvis sälj -> kundvård
 • Arkitektfokus – se helheten
 • Microsoft licens

Steg 2: Relevans och rörelse

 • Synergier mellan olika system
 • Center of Excellence –> få hela organisationen att bli delaktig
 • Utredning flaskhalsar -> automatik i större bemärkelse

Steg 3: Samband och växling

 • Långsiktig roadmap
 • Intern förvaltningsorganisation som engagerar

Support och förvaltning i paketet

För 2 superusers, 32 tim/mån timbank

Tips på hur ni får framgång med er investering

 • Följ upp mot era ROI och affärsmål i organisationen
 • Skapa en tydlig roadmap
 • Starta förändringsledningen i god tid
 • Ha en superuser gruppering som driver verksamhetsutvecklingen framåt i respektive användargrupp samt på övergripande nivå

Customer Explore

Utforska

Utforska era kunders möjligheter

Enkelt systemstöd för er viktigaste process där ni kommer upp snabbt och effektivt.

Customer ACCELERATE

Accelerera

Accelerera era relationer ett steg till

Få era arbetssätt och processer att lira tillsammans på ett smidigt sätt där ni samarbetar i hela organisationen.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.