Försäljning

Bli din egen Super User – Personlig instrumentpanel

Personlig Instrumentpanel i Dynamics 365

CRM ska vara för alla  – Del 3

I artikelserien ”Bli din egen SuperUser i Dynamics 365” har vi nu kommit till den tredje och avslutande delen. Vi kommer gå igenom hur du skapar upp en egen personlig instrumentpanel. Du kommer även få lära dig vad den kan innehålla. 

Som vi varit inne på i de tidigare bloggartiklarna hur du skapar upp en personlig vy samt den om Personliga diagram kommer det dyka upp lägen då du som användare vill skräddarsy lite extra. Bara för dig själv. Även om er implementation av Dynamics 365 har varit lyckad kan det dyka upp scenarion som är speciella för dig enbart. Att då ha en helt egen skräddarsydd personlig instrumentpanel som det första man ser. Det kommer hjälpa dig i vardagen!

Skapa en personlig instrumentpanel i Dynamics 365

En instrumentpanel (dashboard på engelska) är det absolut första vi ser när vi loggar in i Dynamics 365. Systemet levereras med ett antal färdiga och det går att skapa upp så kallade ”system dashboards”. Dessa kan en systemadministratör även styra med hjälp av säkerhetsroller vilka som ska få access till. 

Men nu vill vi skapa upp en ny. När du har en instrumentpanel öppen klickar på Ny/New i kommandoraden. Gulmarkerat i bilden nedan.

Det första du möts av är att du får välja vilken layout du vill ha på din instrumentpanel. Det finns sju stycken alternativ. Dessa är sedan konfigurerbara till storlek när du väl skapat en personlig instrumentpanel. Välj din layout och klicka sedan på Create.

Design

Efter att klickat skapa kommer du till designverktyget. Det är nu du ställer in vad som ska synas i din instrumentpanel. Det är även hur du ger den ett namn.  

En personlig instrumentpanel är uppbyggd av sektioner. Dessa ska du fylla med innehåll. Du kan välja att ha med en Iframe eller webbresurs eller relationsassistanten i Dynamics 365. Mitt absolut råd är dock att BÖRJA ENKELT. Vyer och Diagram räcker i de flesta fall alldeles utmärkt för en enskild användare. 

Om vi börjar med följande:

  1. Namnge din personliga instrumentpanel i fältet märkt ”name” .
  2. Klicka på en av symbolerna för vad du vill skapa i det området symbolen är (inringat på bilden). Symbolerna är fem stycken och sorterade på två rader.I den övre raden används symbolen längst till vänster för att lägga till ett diagram. Symbolen i mitten av övre raden för att lägga till en vy. Välj ett diagram.

Välj kompoment

Nu får du välja vilket diagram du vill ska visas samt vilken vy som ska föda diagrammet med data. Du väljer först vilken entitet det handlar om, sen vy och till sist diagram. I det här fallet har jag valt ett liknande personligt diagram som i förra artikeln. Jag väljer att basera diagrammet på vyn ”Open Opportunities” från entiteten Opportunitites (affärsmöjligheter). Systemet ger dig en bra förhandsvisning innan du lägger till ett diagram i en personlig instrumentpanel. 

Lägg till vy i en personlig instrumentpanel

Att lägga till en vy görs på exakt samma sätt. Dock med ett moment mindre, det faktiska diagrammet. Nu klickar vi istället på symbolen för en vy. På samma sätt så väljer vi entitet och vyn som vi vill se.

Ytterligare designmöjligheter

När du lagt till en vy kan du välja huruvida du vill ha med en vyväljare. Då kan du som användare byta mellan flera olika vyer i samma instrumentpanel. Markera det området du lagt till vyn i och klicka sen på ”edit component”. Du kan också dubbelklicka i området för samma resultat. Då får du upp en ruta där du ställer in om du vill ha en etikett på området och om du vill ha flera vyer att välja emellan eller bara den vi precis la till.

I själva instrumentpanelen kan du också ta bort hela områden om de kanske inte behövs. Markera i så fall det området och tryck på delete på ditt tangentbord.

Vill du ändra storlek på området markerar du det klick och klickar sen på de tre punkterna i kommandoraden (…) och väljer något av alternativen:

  • öka bredd
  • minska bredd
  • öka höjd
  • minska höjd

 

Pubicera en personlig instrumentpanel

Sist av allt klickar du på spara och sen så har du den sparad. Du hittar den längst ned i raden av instrumentpaneler i ert system under rubriken ”Mina instrumentpaneler”.  

KOM IHÅG! 

Det går alldeles utmärkt att dela vidare en personlig instrumentpanel. Innehåller den personliga vyer och/eller personliga diagram måste dessa också ha delats till den andra användaren eller det andra teamet. Annars kommer det inte att fungera.

Resultat

I det här fallet har jag plockat bort ett område av fyra. Ökat höjden på det övre vänstra. Övre högra området är systemvyn ”My Active Accounts” tillagd och jag har kvar vyväljaren. Ned till höger är vyn ”My Open Opportunities” tillagd utan vyväljare, det är således endast den vyn som tillgänglig här. 

Vill du veta mer om hur du blir din egen eller ditt företags SuperUser i Dynamics 365? Tveka inte att höra av dig till oss på CRM-Konsulterna så berättar vi gärna mer!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.