Försäljning

Så skapar du upp en personlig vy i Dynamics 365

Skapa Personlig Vy

CRM ska vara för alla!
Även om din organisation kommit fram till en miljö som är skräddarsydd efter organisationens egna processer och behov kommer det dyka upp lägen där du vill anpassa lite extra. Bara för dig själv. Det kan vara att du vill sortera affärsmöjligheter på endast en speciell vara eller tjänst. Eller att du endast vill se kunder från ett speciellt område. Med en personlig vy kan du lösa det alldeles själv. Utan att behöva ta hjälp av en superuser eller systemadministratör.

Skapa en personlig vy:

Gå till den entiteten du vill skapa vyn på. I exemplet har vi valt Konton (Accounts). Öppna upp vyväljaren och välj Create Personal View/Skapa Personlig vy.

Avancerat sök

Nu kommer du till en av Dynamics 365 allra bästa funktioner. Nämligen Avancerat Sök. Det är här du ställer in din filtreringen på den vyn du vill skapa. Filtreringen kan vara väldigt nischad och smal eller mer övergripande som ”alla aktiva konton”. Det härliga är att det är helt upp till dig. Det går även att blanda in andra entiteter som är relaterade till den entiteten du vill skapa vyn på. 

Ha för vana att börja med vilken status det ska vara på posterna du vill se. Inaktiva konton kan givetvis vara intressant men oftast är det de aktiva posterna vi bryr oss om. Glömmer du detta kommer systemet plocka med alla poster oavsett status. Du kan även blanda villkoren ”AND” och ”OR” och göra grupper i din filtrering. I exemplet nedan vill vi få fram följande

Alla aktiva konton från Seattle
ELLER
Alla aktiva konton från Redmond

Editera en personlig vy

Nu när vi har gjort färdigt filtreringen på vyn är det dags att börja editera själva vyn. Då klickar du på knappen ”Edit Columns”. När vi pratar om kolumner i vyer så är det fält. Samma fält som vi har använt oss av i filtreringen och samma fält vi ser i formulär.
Härifrån kan du lägga till och ta bort kolumner, du kan ställa in hur du sorterar posterna när vyn är färdig och du kan även editera storleken på varje kolumn. Det går givetvis bra att använda fält från den entiteten vi befinner oss i. Men även fält från en överordnad entitet. I det här exemplet vill vi lägga till kolumnen City i din personliga vy.
Vi vill ta bort kolumnen Primary Contact. Då klickar vi på den kolumnen och sen på Remove. Du kommer i det här läget få en fråga om du är säker på att verkligen vill ta bort kolumnen. Det är du. Klicka ja.
Med de synliga pilarna kan du även ställa in i vilken ordning kolumnerna ska synas i vyn. Här vill vi flytta Citykolumnen i mitten av de tre kvarvarande. Avslutningsvis klickar vi OK.

Spara din personliga vy

Nu har vi både gjort filtrering och redigering av vyn. Det enda som återstår är att spara den. Det görs på enklaste sätt genom att klicka på Spara som/Save As. Då får du ge din personliga vy ett namn, och om du vill en beskrivning.Advanced Find

Hitta dina personliga vy

Avslutningsvis hittar du din personliga vy i vyväljaren i Dynamics 365 och sen har vi ett färdigt resultat med vår filtrering och våra kolumner helt på plats.
Min personliga vy

Sammanfattning

Det här är en del av otroligt många som du som slutanvändare kan använda och anpassa Dynamics 365 för just din egen vinning. CRM ska vara ett hjälpmedel och inte en börda i din vardag. Med små snabba hjälpmedel som detta kan du göra ditt arbetsliv smidigare och lättare. En personlig vy kan hjälpa dig med detta då den visar exakt vad du som användare vill se. Det är ofta det kan skilja sig från din organisation. 

Vill du veta mer om Dynamics 365 CE och hur det kan göra det enklare för dig och din organisation? Tveka inte att kontakta oss på CRM-Konsulterna!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.