System/Plattform

Power Platform – Power-familjen växer

Power Platform fortsätter att växa och sedan vi skrev om ämnet senast har bland annat nykomlingen Power Virtual Agents introducerats och Microsoft Flow har rebrandats till Power Automate. I det här blogginlägget ges en introduktion till de olika Power-tjänsterna, den här gången inklusive ett par nya tjänster.

Numera består Power Platform av de fyra stora Power-tjänsterna Power BI, Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents. Vi har även andra delar som knyter ihop allt. Läs vidare för att få en förståelse för hur allt hänger ihop!

Varför Power Platform?

Låt oss börja med några ord om varför Power Platform? Jo, med Power Platform kan ni med enkla medel och utan kod skapa nya, skalbara och rollbaserade lösningar. Det går att börja riktigt smått och enkelt med bara Office 365 och Canvas Apps för att få en mer automatiserad arbetsrutin. Samla information från olika källor på ett och samma ställe, analysera och skapa appar baserat på ert affärsdata.

Större affärsprocesser kan man också bygga stöd för, antingen genom att utgå från någon Dynamics app eller bygga helt egna appar utan Dynamics och de kan då baseras på Common Data Service fast utan en Dynamics-grund.

Utöka med traditionell kod och andra tjänster i det fall det behövs. Begränsningen sitter enbart i din fantasi. Det är klart, i vissa fall kan licensmodellerna stöka till det, men möjligheterna är i alla fall många och spelar man korten rätt kan vinsten bli stor.

Lär känna Power-familjen

För dig som föredrar en kortare presentation i videoformat rekommenderas videon där jag ger en introduktion till Power Platform.  För dig som tycker om detaljer och vill veta mer, fortsätt läs!

De olika delarna av Power Platform kan användas fristående, men de kan också användas tillsammans, t ex kan Power BI användas för att få in rapporter i appar och Power Automate för att skapa logik till appar eller till de chatbots ni byggt med Power Virtual Agents. Möjligheterna är många och det blir extra kraftfullt när de olika tjänsterna kombineras.

Visualisera med Power BI

Samla in data för att sedan få det presenterat på ett lättillgängligt och snyggt sätt. Bygg rapporter som används fristående eller integrerat med andra lösningar. Era appar kan utökas med Power BI för att på ett grafiskt tilltalande sätt kunna visualisera data. En bild säger ofta mer än ord och det kan vara lättare att ta till sig visualiseringar snabbt än att titta på information i traditionellt listformat.

Appifiera med Power Apps

Power Apps är den delen av Power Platform där vi skapar appar. Det finns tre olika apptyper och de är Canvas Apps, Model-Driven Apps och portaler.

Har man tidigare arbetat med Microsoft CRM-system kommer man att känna igen sig i apptypen Model-Driven Apps. Det är helt enkelt det senaste gränssnittet till vad vi tidigare kallade Microsoft Dynamics CRM. Alla som kör Dynamics och har valt det berömda molnet jobbar i Model-Driven Apps och Power Apps, eftersom Microsoft Dynamics CRM numera är appar byggda på Power Platform och benämns t ex Dynamics Sales, Dynamics Customer Service etc.

De färdiga apparna från Microsoft kallas First-Party Apps. Man har också möjligheten att skapa egna Model-Driven Apps och välja in de entiteter och andra artefakter man vill ha med i sin app. De körs oftast i webbläsare men kan även köras mobilt.

Canvas Apps beskrivs ofta som en blandning mellan Excel och PowerPoint. De har ingen tidigare motsvarighet på samma sätt som Model-Driven Apps har. Alla kan bygga appar sägs det, på detta Low-Code sätt. Kommer man från den modelldrivna världen kan jag tala om att det är ändå en liten tröskel att komma igång. Titta in på mina blogginlägg om Canvas Apps, där jag i en serie av tre blogginlägg beskriver hur jag gick från den modelldriva världen in i Canvas-världen.

I Power Apps Studio målar man upp sitt gränssnitt som på en tom canvas-tavla och sedan knyter man Excel-liknande formler till sina olika komponenter. Canvas Apps används ofta som stöd för en viss uppgift, t ex att visa upp affärsinformation eller för att snabbt och smidigt kunna göra viss inmatning av information. Till skillnad från Model-Driven Apps, som har Common Data Service i bakgrunden och datamodellen klar när man skall skapa sin app, kan man med Canvas Apps utgå från gränssnittet, måla upp det och lägga till datakällan i efterhand. Använd någon av de 300+ färdiga connectorerna eller skapa en egen Custom Connector som kan användas för att ansluta till just din datakälla.

Den tredje apptypen är Portaler. Portaler används i de fall man vill att personer utanför ens företag skall kunna komma åt vår information. Det kan t ex vara Mina Sidor-funktionalitet, en plats där personer utanför ens organisation skall komma åt och även uppdatera viss information. 

Automatisera med Power Automate

Med Power Automate kan vi sätta upp automatiseringar. Det vi tidigare kände till som Microsoft Flow finns numera i form av Power Automate. Begreppet Flow finns kvar och man skapar numera flows med Power Automate. Power Automate delas in i vad man kan kalla för traditionella flöden (flows), affärsprocessflöden och UI Flows. De traditionella flödena är vad vi tidigare kallade för Microsoft Flow och vi kan använda det för olika typer av automatiseringar. Manuella eller schemalagda, t ex kan man trigga igång logik som skickar e-post, hämtar information från olika källor, uppdaterar information i ert säljstöd eller andra applikationer.

UI Flows är RPA-delen (Robotic Process Automation) i Power Platform och kan används i de fall man har gamla applikationer som saknar API’er och man vill automatisera knapptryckningar. Låt automatiserade knapptryckningar vara en del av era automatiserade flöden. Nyligen (den 19 maj), under Microsoft Build-konferensen, har det annonserats att Microsoft köpt upp Softomotive. Det innebär att vi nu kommer att få en ”Power Automate Desktop”, vilket sägs påminna om så som vi har Power BI Desktop. Mycket intressant och det har uttalats att UI Flows inte skall ersättas utan snarare kompletteras. Uppköpet stärker definitivt Microsoft befintliga erbjudande kring RPA.

Affärsprocessflöden används i Model-Driven Apps och kan t ex ge stöd för i vilken ordning information skall matas in, i vilken ordning samt kan de visa upp var i en process av något slag som man befinner sig. 

Chatta med Power Virtual Agents

Här har vi den stora nykomlingen till Power-familjen. Det är riktigt enkelt att komma igång och bygga chatbots utan traditionell utveckling. Konfigurera och testa en chatbot i Virtual Agent Studio för att sedan låta den vara första steget till exempelvis support med din kundbas. Konfigurera den för att övergå till en verklig person som tar över ärendet när din chatbot inte längre kan svaren på frågorna som ställs till den. Din chatbot kan också vidareutvecklas med Microsoft Bot Framework. I vanlig ordning släpptes den i samband med ett Microsoft-event, det var på Microsoft Ignite i höstas som man presenterade nya familjemedlemmen. Vad passar bättre än att direkt börja titta på hur man använder nya features? Spana in mitt blogginlägg där jag sammanfattar hur det fungerar.

Få smart funktionalitet med AI Builder

Med hjälp av AI Builder kan man få in smarta funktioner till sina appar och flöden. Det finns flera olika typer av modeller att välja mellan. Med Object Detection kan vi skapa appar med objektigenkänning. Med Prediction kan vi analysera ja/nej-mönster i data. Baserat på historik kan modellen förutse vad som kommer att ske framöver. Skapa och träna en AI modell som sedan kan användas i appar och flöden.

Power Platform kommer också med ett antal inbyggda modeller som man kan utgå från. Dessa är redan skapade och tränade av Microsoft. Exempel på sådana är Business Card Reader, Text recognition och Sentiment analysis, den sist nämnda kan exempelvis användas för att analysera texter och klassificera som neutral, positivt eller negativt. Någon som t ex skulle kunna användas för att snabbt och smidigt kunna analysera och kategorisera feedback från kunder.

Anslut dig till omvärlden med Data Connectors

Här har vi något riktigt kraftfullt, här öppnas porten (porten som i dörren alltså, inget annat) till alla möjliga sorters utbyte av information. Data Connectors används för att ansluta till olika datakällor. De beskrivs som en proxy eller wrapper till ett API och de möjliggör att den tjänst som ligger bakom ett visst API kan samarbeta med Power Automate, Power Apps och Azure Logic Apps.

När vi skapar appar och sätter upp flöden har vi tillgång till de 300+ connectorerna som redan finns uppsatta. Saknar vi en connector har vi möjligheten att skapa något som kallas för Custom Connector. På så sätt kan vi definiera hur vi skall ansluta mot ett visst API och vi kan sedan använda vår Custom Connector i våra appar och flöden.

CDS som i tjänst och CDM som i samlad datamodell

Common Data Service är en tjänst som låter oss lagra information i molnet. Vi får en gemensam struktur för vårt data, vi kan samla in data från olika källor och vi kan sedan använda det data som grund för våra appar och flöden.

Tidigare nämndes att vi som kommer från Microsoft Dynamics CRM-världen känner igen oss i Model-Driven Apps. Vi känner även igen oss i CDS’en. Tidigare kallade vi det xRM och vi skapade entitetsmodeller som skulle efterlikna kundernas verksamhet och ligga som grund till lösningar. Vi har kvar allt detta. Begreppet xRM hörs sällan numera, men i Common Data Service har vi xRM-delarna, där skapar vi egna entiteter. Vi ser här också andra delar vi känner igen, t ex modellen för behörighetsstyrning. CDS’en är också backend för Dynamics-apparna och även till våra egna Model-Driven Apps som vi skapar.

Från Microsoft ges beskrivningen att man såg att deras olika Dynamics-produkter hade några gemensamma nämnare. Både Dynamics FnO och Dynamics CRM hade t ex Account. Man började titta på en gemensam modell för att underlätta både att prata om produkterna men även för integration produkterna emellan. Det resulterade i en gemensam modell Common Data Model, som blev en del av Common Data Service.

Nedan bild är från Maker Portal, vi ser entiteterna i Common Data Service under Data och Entities, men observera att det INTE är best practice att ändra något här. Vill vi ändra något är det i lösningar som vi skall arbeta.

Vi har i ett tidigare blogginlägg skrivit om Power Platform och beskrivit hur Dynamics kommer in i det hela. Läs mer om Power Platform – vad är det egentligen?

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.