System/Plattform

Power Platform – vad är det egentligen?

Det surras lite i Dynamics-världen nu förtiden om att ”Dynamics is dead” och ”Power Platform is the new black”. Men vad är egentligen Power Platform? Hur påverkar det Dynamics? I den här artikeln försöker vi reda ut begreppen och se hur Dynamics och Power Platform hänger ihop.

Definitionen av Power Platform

Till att börja med så vill jag klargöra: ”Dynamics is NOT dead”. Tvärtom. I och med lanseringen av Power Platform så har möjligheterna bara växt för de som är intresserade eller redan har Dynamics –  för Dynamics är helt enkelt byggt av Power Platforms komponenter.

Power Platform består rent krasst av tre beståndsdelar: PowerApps (där Dynamics är byggt med en typ av PowerApp), Power BI och Microsoft Flow. Låt oss titta på dem lite närmare.

PowerApps

PowerApps är den del av plattformen som möjliggör att någon som inte är utvecklare ska kunna skapa verksamhetsstöd i form av appar. När man säger appar menar man inte bara mobilappar. Man pratar även om webbapplikationer som används på det traditionella sättet via en dator. PowerApps handlar om att kunna konfigurera och bygga sitt verksamhetsstöd på ett hållbart sätt. Men ändå kunna göra det med små och enkla medel så att verksamhetsstödet hänger med i den snabba förändringstakt som så många organisationer utvecklas i. PowerApps är uppdelat i två olika typer: Canvas Apps och Model-driven Apps.  

Canvas Apps

Är att jämföra med en blank canvas (därav namnet) där du kan måla upp ett gränssnitt nästan exakt så som du vill. Det brukar jämföras med att vara en blandning av PowerPoint, där du designar utseendet med enkla medel, och Excel, där affärslogiken byggs med hjälp av excel-liknande formler. I samma app kan du hämta, uppdatera och använda data från flera olika datakällor. På så sätt kan du helt fokusera på användarupplevelsen. En användare behöver därmed inte hoppa mellan olika applikationer för att utföra sin uppgift.

Ett exempel på hur en canvas-app kan se ut

Model-driven Apps

Är ett sätt att bygga appar och dess affärslogik med enklare medel än Canvas Apps, men med mindre flexibilitet i gränssnittet. En model-driven app är mer att likna det klassiska verksamhetsstödet vi är vana att jobba med i en webbläsare (även om det har mobilstöd också). Där kan vi med ”no-code” konfigurera och automatisera stöd för våra affärsprocesser.

Ett exempel på hur en model-driven app kan se ut

Dynamics CE är alltså samlingsnamnet för de model-driven apps (också kallade First-Party Apps) med färdig affärslogik inom inriktade områden såsom Sales, Service, Marketing etc.

Power Platform syfte är att demokratisera programvara och istället möjliggöra för verksamheten att äga och bygga sina lösningar och inte ligga i händerna på IT.

Power BI

Power BI är en tjänst för att hämta, behandla och visualisera data. Just behandla och visualisera är det som vi traditionellt sett gjort i Excel.  Power BI är mycket mer än så. Det är ett interaktivt verktyg där vi kan aggregera och djupgående analysera den ständigt ökande datamängden hos vår organisation. Vi kan även visualisera data från olika datakällor (olika system, excel etc). Resultatet blir en gemensam bild av vår data och vi kan dra mer välgrundade slutsatser tack vare det.

Microsoft Flow

Flow är en tjänst som använder över 300 anslutningar till olika molntjänster för att skapa automatiserade flöden. Med Flow kopplar vi ihop virtuella händelser med anpassade åtgärder till exempel genom att automatisera notifieringar, uppdatera och samla data och hantera godkännandeflöden.

Microsoft Flow blir således det verktyg som kan hjälpa oss att uppdatera och nyttja olika funktioner i olika applikationer utan att behöva skapa komplexa integrationer. Du skapar ett kundmöte i Dynamics CE som kan skapa en kalenderbokning i din Google-kalender – allt utan att behöva använda en rad kod.

Här kan du se alla anslutningar som finns

Varför Power Platform?

Plattformen möjliggör byggandet av skräddarsydda appar, både webb- och mobilbaserade utan att behöva spendera dyrbar tid och pengar på komplex utveckling. Du kan bygga en app på bara några timmar, en app som tidigare skulle tagit en utvecklare veckor att koda.

I en värld där Digital Transformation är på allas läppar och organisationer nu mer än någonsin är i behov att snabbt kunna ändra sina affärsprocesser, anpassa sig till de nya behov som uppstår och bemöta kunders efterfrågan behövs den flexibilitet som Power Platform ger när det kommer till verksamhetsstöd.

 

Nej tack! Vi har redan haft ett eget-utvecklat system på en annan Plattform!

Jag håller med att ord som Plattform och skräddarsytt kan vara lite skrämmande. Bakåt i tiden när man valde en plattform att bygga ett system på så menade man en kod-plattform och byggde ett anpassat system på det.

Power Platform är inte en plattform i den tidigare kontexten. Power Platform syfte är att demokratisera programvara och istället möjliggöra för verksamheten att äga och bygga sina lösningar. Det ska inte längre behöva ligga i händerna på IT. Se på det som lego.

Den gamla tidens plattform innebar en legoplatta som man byggde specialanpassade legobitar som egentligen bara hade en plats. Endast utvalda utvecklare kunde sen bygga vidare och plocka isär legobygget vilket gjorde det svårt att förvalta och vidareutveckla.

Power Platform är lego i den betydelsen att man själv väljer vilka färdiga legobitar man vill använda och bygga ihop.

Dynamics i sin tur är en sammansättning av flera legobitar som du kan välja att ta i sin helhet, delar av och/eller sammanfoga med resten av ditt legobygge. Se det som att din kompis har suttit och byggt ihop en husgrund med lego som du också kan ta och bygga vidare på inom ditt Power Platform-bygge.

Sammanfattning Power Platform

Power Platform låter dig automatisera och underlätta de arbetsuppgifter som din organisation tidigare behövt utföra manuellt. På så sätt frigörs din personals tid så de kan fokusera på att ta hand om era kunder.

Power Platfom låter dig bygga ett verksamhetsstöd som stöttar verksamheten. Samtidigt ger det dig möjligheten att analysera ert data och ge er underlag för hur ni kan vidareutveckla ert affärserbjudande.

Med Power Platform så kan man dra nytta av hur sömlöst Microsofts produkter kan fungera ihop, och hur de tillsammans bidrar till en helhet. Det är en plattform som du snabbt kan få på plats för att stödja era enklare processer. Men det är också en plattform som stöder en vidareutveckling och kan hantera arkitekturen kring stora Enterprise-lösningar.

Så vad är Power Platform? Power Platform är framtiden.

Vill du veta mer om hur Power Platform kan hjälpa er organisation att förenkla er vardag? Kontakta då gärna oss på CRM-Konsulterna via formuläret så hör vi av oss.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.