System/Plattform

Power Platform – vad är det egentligen?

Det surras lite i Dynamics-världen nu förtiden om att ”Dynamics is dead” och ”Power Platform is the new black”. Men vad är egentligen Power Platform? Hur påverkar det Dynamics? I den här artikeln försöker vi reda ut begreppen och se hur Microsoft Dynamics 365 och Power Platform hänger ihop.

Denna text publicerades första gången 2019-04-25, reviderad och uppdaterad 2023-02-21.

Definitionen av Power Platform

Till att börja med så vill jag klargöra: ”Dynamics is NOT dead”. Tvärtom. I och med lanseringen av Power Platform så har möjligheterna bara växt för de som är intresserade eller redan har Dynamics – för Dynamics är helt enkelt byggt av Power Platforms komponenter.

Power Platform består rent krasst av följande beståndsdelar: Power Apps (där Dynamics är byggt med en typ av Power App), Power BI, Power Automate, Power Virtual Agents och Power Pages. Även Dataverse, AI Builder och connectorer är något ni kan ha hört talas om i samband med Power Platform.

Låt oss titta på dessa beståndsdelar lite närmare.

Microsoft Power Platform

Power Apps

Power Apps är den del av plattformen som möjliggör att någon som inte är utvecklare ska kunna skapa verksamhetsstöd i form av appar. När man säger appar menar man inte bara mobilappar. Man pratar även om webbapplikationer som används på det traditionella sättet via en dator. Power Apps handlar om att kunna konfigurera och bygga sitt verksamhetsstöd på ett hållbart sätt. Men ändå kunna göra det med små och enkla medel så att verksamhetsstödet hänger med i den snabba förändringstakt som så många organisationer utvecklas i. Power Apps är uppdelat i två olika typer: canvas apps och model-driven apps. 

Canvas Apps

En canvas app kan jämförs med en blank canvas (därav namnet) där du kan måla upp ett gränssnitt nästan exakt så som du vill. Det brukar jämföras med att vara en blandning av PowerPoint, där du designar utseendet med enkla medel, och Excel, där affärslogiken byggs med hjälp av Excel-liknande formler. I samma app kan du hämta, uppdatera och använda data från flera olika datakällor. På så sätt kan du helt fokusera på användarupplevelsen. En användare behöver därmed inte hoppa mellan olika applikationer för att utföra sin uppgift. Canvas apps används oftast från telefoner och surfplattor.

Model-driven Apps

Model-driven apps innebär ett sätt att bygga appar och dess affärslogik med enklare medel än med canvas apps, men med mindre flexibilitet i gränssnittet (och i datakällor). En model-driven app är mer att likna det klassiska verksamhetsstödet vi är vana att jobba med i en webbläsare (även om det har mobilstöd också). Där kan vi med ”no-code” konfigurera och automatisera stöd för våra affärsprocesser.

Det finns också något som kallas för custom pages. Att använda sig av custom pages i en model-driven app innebär att man får mer flexibilitet i hur gränssnittet ser ut och man kan använda sig av fler datakällor.

Dataverse

När man skapar en model-driven app så är det Dataverse man har som datakälla i bakgrunden. Dataverse liknas ofta vid en databas i molnet, men som också innefattar mycket mer. Det är här vi skapar datamodeller, nya tabeller med fält, formulär och vyer, som vi designar på bästa sätt för att det ska bli så användarvänligt som möjligt.

Inom ramen av Dataverse har vi också koncept som en robust behörighetsmodell med möjlighet att sätta upp affärsenheter och styra behörighet ner på fältnivå. Vi har också flera olika möjligheter att skapa affärslogik utan kod, importera och exportera data.

Microsoft Dynamics 365 CE

Hur kommer då Dynamics in i det hela? Jo, det vi tidigare kände till som Microsoft Dynamics CRM (CRM-systemet som Microsoft tillhandahöll), kallas numera för Microsoft Dynamics 365 CE (Customer Engagement) och det är idag ett samlingsnamn för de model-driven apps (också kallade First-Party Apps) med färdig affärslogik inom inriktade områden såsom Sales, Service, Marketing etc.

Power Pages

Tidigare var detta en del av Power Apps och det kallas då Power Apps Portals, det var den tredje typen av Power App. Sen bröts det ut till en egen stor tjänst, med all rätt, då funktionaliteten låg lite gömd i platformen, i alla fall så som det pratades om de olika tjänsterna.

Med den här delen av plattformen kan man sätta upp portaler och låta sina kunder på ett enkelt sätt till exempel komma åt relevant information. Information som finns lagrad i Dataverse. När Power Pages lanserades, presenterades det också som en tjänst för att bygga egna hemsidor och på detta lätt komma åt samma information som används genom de Power Apps-appar man har (egenbyggda eller Dynamics-appar).

Power BI

Power BI är en tjänst för att hämta, behandla och visualisera data. Just behandla och visualisera är det som vi traditionellt sett gjort i Excel.  Power BI är mycket mer än så. Det är ett interaktivt verktyg där vi kan aggregera och djupgående analysera den ständigt ökande datamängden hos vår organisation. Vi kan även visualisera data från olika datakällor (olika system, Excel etc). Resultatet blir en gemensam bild av vår data och vi kan dra mer välgrundade slutsatser tack vare det.

Power Automate

När det lanserades gick det under namnet Microsoft Flow. Senare fick tjänsten ett nytt namn, Power Automate, och det finns idag olika typer av flows som kan sättas upp. De olika typerna är cloud flows, desktop flows och business process flows.

Med cloud flows kan vi skapa affärslogik till våra appar och sätta upp olika typer av automatiserade flöden med hjälp av över 900 anslutningar (connectorer) till olika molntjänster. Vi kopplar vi ihop virtuella händelser med anpassade åtgärder till exempel genom att automatisera notifieringar, uppdatera och samla data och hantera godkännandeflöden.

Desktop flows är Power Platforms stöd för RPA (Robotic Process Automation). Det innebär att man kan automatisera knapptryckningar som görs i en äldre applikation, vilken saknas eller har begränsade APIer och som man inte kan integrera mot. Istället kan man sätta upp automatisering med hjälp av desktop flows.

Business process flows (affärsprocessflöden) används i model-driven apps för att stötta användaren exempelvis i vilken ordning information ska matas in i appen.

Power Automate blir således det verktyg som kan hjälpa oss att uppdatera och nyttja olika funktioner i olika applikationer utan att behöva skapa komplexa integrationer. Du skapar ett kundmöte i Dynamics 365 CE som kan skapa en kalenderbokning i din Google-kalender – allt utan att behöva använda en rad kod.

Connectorer

En connector beskrivs ofta som en wrapper/omslutning runt ett API. Ett sätt att ansluta till en viss tjänst eller applikation från Power Platform. Här kan du se alla connectorer (anslutningar) som finns.

Connectorer kan vara framtagna av Microsoft eller av någon annan och i det fallet certifierade av Microsoft. Det finns även något som kallas för Independent Publisher Connector. Dessa har skapats av någon som inte äger tjänsten bakom APIet som används i bakgrunden.

Om man saknar en connector kan man skapa en egen. Sen kan man verifiera den och få med den i listan över connectorer i Microsoft’s dokumentation och även få med den så att den nås per automatik när någon ska bygga ett Power Automate cloud flow. Vi har i samarbete med Verified tagit fram en connector som nu finns certifierad hos Microsoft, Verified connector

Power Virtual Agents

Med hjälp av Power Virtual Agents kan man skapa chat bots utan kod. Dessa kan publiceras på olika platser, t ex på webben eller i Microsoft Teams. Med en chat bot kan man exempelvis avlasta en kundtjänstavdelning och ge snabba svar till sina kunder.

Power Platforms tjänster blir mer kraftfulla när de används tillsammans. Ett exempel är att man kan sätta upp en chat bot som kan hämta information från Dataverse (information som någon av matat in via en model-driven app) och man kan även från samma chat bot ansluta till och hämta information från andra tjänster via Power Automate cloud flows.

AI Builder

AI ligger i tiden och det är något vi ser att Microsoft satsar stort på. I flera delar av Power Platform ser vi AI-delar smyga sig in, till exempel i form av att vi kan få hjälp att generera en Power App från en bild (”Image to App”) och vi kan få hjälp att skapa formler i canvas apps och expressions i cloud flows med hjälp av inbyggd AI i plattformen. I de fallen är det Microsoft som har använt AI i plattformen för att underlätta för dem som bygger appar och sätter upp automatisering.

Även vi har möjlighet att bygga in AI-delar i de appar och automatiseringar vi skapar. Detta kan vi göra med AI Builder. Den kommer med färdiga AI-modeller och även möjligheten att skapa egna modeller. Exempel på modeller är objektidentifiering, kvittoscanning, fakturainläsning och textigenkänning.

Varför Power Platform?

Plattformen möjliggör byggandet av skräddarsydda appar, både webb- och mobilbaserade utan att behöva spendera dyrbar tid och pengar på komplex utveckling. Du kan bygga en app på bara några timmar, en app som tidigare skulle tagit en utvecklare veckor att koda.

I en värld där Digital Transformation är på allas läppar och organisationer nu mer än någonsin är i behov att snabbt kunna ändra sina affärsprocesser, anpassa sig till de nya behov som uppstår och bemöta kunders efterfrågan behövs den flexibilitet som Power Platform ger när det kommer till verksamhetsstöd.

Nej tack! Vi har redan haft ett eget-utvecklat system på en annan Plattform!

Jag håller med att ord som plattform och skräddarsytt kan vara lite skrämmande. Bakåt i tiden när man valde en plattform att bygga ett system på så menade man en kod-plattform och byggde ett anpassat system på det.

Power Platform är inte en plattform i den tidigare kontexten. Power Platforms syfte är att demokratisera programvara och istället möjliggöra för verksamheten att äga och bygga sina lösningar. Det ska inte längre behöva ligga i händerna på IT. Se på det som lego.

Den gamla tidens plattform innebar en legoplatta som man byggde specialanpassade legobitar som egentligen bara hade en plats. Endast utvalda utvecklare kunde sen bygga vidare och plocka isär legobygget vilket gjorde det svårt att förvalta och vidareutveckla.

Power Platform är lego i den betydelsen att man själv väljer vilka färdiga legobitar man vill använda och bygga ihop.

Dynamics i sin tur är en sammansättning av flera legobitar som du kan välja att ta i sin helhet, delar av och/eller sammanfoga med resten av ditt legobygge. Se det som att din kompis har suttit och byggt ihop en husgrund med lego som du också kan ta och bygga vidare på inom ditt Power Platform-bygge.

Sammanfattning Power Platform

Syftet med Power Platform är att demokratisera programvara och istället möjliggöra för verksamheten att äga och bygga sina lösningar och inte ligga i händerna på IT.

Power Platform låter dig automatisera och underlätta de arbetsuppgifter som din organisation tidigare behövt utföra manuellt. På så sätt frigörs din personals tid så de kan fokusera på att ta hand om era kunder.

Power Platform låter dig bygga ett verksamhetsstöd som stöttar verksamheten. Samtidigt ger det dig möjligheten att analysera ert data och ge er underlag för hur ni kan vidareutveckla ert affärserbjudande.

Med Power Platform så kan man dra nytta av hur sömlöst Microsofts produkter kan fungera ihop, och hur de tillsammans bidrar till en helhet. Det är en plattform som du snabbt kan få på plats för att stödja era enklare processer. Men det är också en plattform som stöder en vidareutveckling och kan hantera arkitekturen kring stora Enterprise-lösningar.

Så vad är Power Platform? Power Platform är framtiden.

Dynamics 365 innefattar flertalet produkter från Microsoft, bland annat även HR-system, och ERP-system. Vi på CRM-konsulterna är specialiserade på just CE-delarna och Power Platform generellt. 

Vill du veta mer om hur Power Platform kan hjälpa er organisation att förenkla er vardag? Kontakta då gärna oss på CRM-Konsulterna via formuläret nedan så hör vi av oss.

Publicerad första gången 2019-04-25 av Sara Lagerquist, lösningsarkitekt och MVP. Reviderad och uppdaterad 2023-02-21 av Carina Claesson, systemarkitekt och MVP.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.