Center of Excellence

Är du redo att ta din verksamhet till nästa nivå i er digitala transformationsresa? Med hjälp av Center of Excellence får ditt företag en gemensam plattform att utgå ifrån som främjar innovation och effektivitet.

För att främja innovation och kontinuerlig förbättring är det av yttersta vikt att stödja användare i att digitalisera och automatisera sina arbetsprocesser. Vi måste också aktivt dela kunskap och framgångar över olika enheter och geografiska områden för att skapa en sammanhållen organisation. Att fastställa tydliga standarder och riktlinjer är viktigt för att säkerställa konsekvens och kvalitet i våra digitala lösningar.

Genom att erbjuda utbildning och resurser kan vi hjälpa dem att utveckla sina digitala färdigheter och skapa en kultur av digital transformation där vi även säkerställer en sund och effektiv användning av digitala resurser inom hela organisationen.

Framtidssäkra verksamheten och öka produktiviteten

Power Platform är som en mångsidig verktygslåda som öppnar upp en värld av möjligheter, utan att kräva omfattande kod, för att effektivisera era arbetsprocesser. I centrum för dess funktionalitet ligger förmågan att automatisera uppgifter och förenkla interaktioner med kunder eller anställda. Genom användning av appar eller arbetsflöden möjliggör plattformen en smidigare och mer effektiv hantering av repetitiva uppgifter, vilket i sin tur sparar tid och minskar risken för fel.

För att stödja verksamheten på bredare nivå tillhandahåller Power Platform verktyg för att skapa verksamhetsstöd. Denna flexibilitet är avgörande för både affärsprocesser och individuell produktivitet, vilket ger organisationen möjlighet att anpassa sig till föränderliga krav och behov.

I slutändan strävar Power Platform efter att ge användarna kraften att forma sina digitala lösningar, oavsett teknisk bakgrund. Genom att erbjuda en intuitiv plattform för automatisering, realtidsinteraktion, dataanalys och samarbete positionerar sig Power Platform som en ovärderlig resurs för organisationer som söker agilitet och innovation i dagens snabbrörliga affärsmiljö.

Center of Excellence; Möjliggörare för organisatorisk struktur och effektivitet

I takt med att organisationer omfamnar Power Platform och dess möjligheter, ökar behovet av ordning och reda kring skapandet och hanteringen av digitala lösningar. En välorganiserad struktur blir avgörande för att säkerställa att skapade applikationer och processer uppfyller företagets standarder och överensstämmer med relevanta ramverk.

Genom att erbjuda en plattform där användarna själva kan skapa och anpassa lösningar skapas en närmare koppling mellan affärsbehov och teknisk implementering. Detta skapar möjligheter för en smidigare och mer effektiv samverkan mellan olika avdelningar, men öppnar också upp för att det snabbt blir stort att få en överblick för vad som finns att tillgå i organisationen och hur verktygen används på bästa sätt. Det är därmed viktigt för organisationer att ha en tydlig överblick över vilka lösningar som skapas och att dessa skapas i enlighet med etablerade riktlinjer och best practices. Ett strukturerat tillvägagångssätt garanterar inte bara en enhetlig och effektiv användning av Power Platform utan bidrar också till att minska risken för redundans och komplexitet.

För att optimera nyttan av Power Platform och för att säkerställa en harmonisk integration av digitala lösningar är det därför nödvändigt att etablera en välstrukturerad process och att hålla sig ajour med de ramverk och riktlinjer som styr skapandet och hanteringen av dessa lösningar. Genom att göra detta kan organisationer på ett smidigt sätt navigera genom den digitala transformationens landskap och dra full nytta av de möjligheter som Power Platform erbjuder.

I och med det så har Microsoft tagit fram Center of Excellence (COE), som är en samling komponenter och verktyg som har utformats för att hjälpa dig att komma igång med utveckling av en strategi för att implementera och stödja Microsoft Power Platform på ett strukturerat sätt.

Med Center of Excellence (COE) får ni ett ramverk som stöttar er i att;

 • Främja innovation genom användarstöd
 • Kunskapsdela i hela organisationen
 • Säkerställa standarder och kvalitet
 • Övervaka risker, kostnader och efterlevnad

CRMKs modell

Genom att tillhandahålla en strukturerad metodik för att implementera CoE, erbjuder CRMK en modell för organisationer att skapa en plattform för ständig innovation och effektivitet. Modellen består av sex huvudsakliga områden;

 1. Syfte med COE
  Klargöra syftet med att etablera en COE struktur. Målet är att skapa en samordnad och effektiv arbetsplats där IT och andra avdelningar kan samverka sömlöst.
 2. Tvärfunktionell grupp
  Genom att involvera olika perspektiv och kompetenser säkerställs en bred och holistisk syn på företagets behov och möjligheter.
 3. Ramverk & riktlinjer
  För att säkerställa en smidig och effektiv drift av CoE är det nödvändigt att definiera tydliga ramverk, miljöstrategier och riktlinjer.
 4. Långsiktig strategi
  Definiera tydliga mål som inte bara passar samman med organisationens långsiktiga vision utan också främjar en kontinuerlig förbättring av arbetsmetoder och processer.
 5. Uppföljning
  Genom att ha noggranna mätningar kan organisationen snabbt identifiera områden som behöver förbättras.
 6. Roadmap
  Genom att vara proaktiv och anpassningsbar kan CoE fungera som en katalysator för kontinuerlig förbättring och innovation inom organisationen.

Denna modell markerar startpunkten för en resa mot en mer integrerad och smidig verksamhet, där CoE inte bara blir en struktur utan en katalysator för organisatorisk framgång.

Ett första steg

För att ta fram ett syfte och en målsättning med CoE för digitalisering och automatisering rekommenderar vi att börja med en genomgång av möjliga problem att lösa för att börja med en bruttolista på “uppgifter att effektivisera”. Uppstartsfasen består av tre huvudsakliga områden;

 1. Intervjuer med verksamhet och IT
 2. Workshop
 3. Summering & Ramar

Efter implementation

Efter en implementation, finns det flera sätt att gå tillväga utifrån era behov. Under projektet leder vi arbetet för att sätta upp ert Center of Excellence (CoE) rent organisatoriskt (ert kompetensteam) och hjälper även till med installationen av programvara som ger er kontroll och överblick över miljön.

Vårt mål är att hjälpa er framåt och guida er rätt genom hela processen, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. För att uppnå detta erbjuder vi olika förvaltningspaket som är anpassade efter era behov. Beroende på vilket paket ni väljer kan vi hjälpa er med allt från daglig förvaltning av miljöerna till att utföra regelbundna säkerhetskontroller och uppdateringar.  CRMK är här för att stödja er och se till att ert CoE är så effektivt som möjligt.

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång i verksamheter och att fokus inte ligger på de tekniska delarna. Har ni en IT-avdelning har de sällan den specifika kompetens i detta verktyg som krävs när användarna fastnar i något eller behöver djupare förståelse för en funktion.

Vi erbjuder därför ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och ert varumärke – vi kan tekniken!

Här kan du läsa mer om vår superuser-support.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.