Dynamics 365 Omnichannel

Utöka kraften med Dynamics 365 Omnichannel för Customer Service

Ta nästa steg för en enastående kundupplevelse!

Dynamics 365 Omnichannel för Customer Service utökar kraften som ni redan har i er kundtjänsthantering för att hjälpa era medarbetare att direkt ansluta och kommunicera med era kunder i de kanaler som de föredrar.

Dynamics 365 Omnicahnnel - ha kontakt med dina kunder i den kanal de fördrar.

Att ha en kundservicestrategi som är servicefokuserad och baserad på era kunders behov är en förutsättning för att säkerställa en kundupplevelse i världsklass. Med hjälp av ett omnikanalstöd kan ni kommunicera med era kunder på ett effektivt och proaktivt sätt och tillhandahåll personlig service i de kanaler som era kunder vill använda. Era medarbetare kan då erbjuda en sömlös och tillfredställande kundupplevelse oberoende av vilken kanal som er kund hör av sig i.

Dynamics 365 Omnichannel för Customer Service är ett enkelt och effektivt systemstöd. Det möjliggör att ni kan hantera alla typer av kanaler samtidigt såsom telefonsupport, e-post, chatt, sociala medier eller självbetjäningsverktyg utan att behöva hoppa mellan olika applikationer. Parallellt får kunderna flera alternativ för att komma i kontakt med er, vilket medför att det blir lättare för dem att initiera supportförfrågningar, komma med förbättringsförslag eller för att köpa fler tilläggstjänster eller produkter.

Bättre kundrelation med minskad ansträngning

Genom att erhålla en djupare insikt om era kunder, oavsett vilken kanal som används, får ni en bättre förståelse för vem kunden är och vilka utmaningar hen står inför. Ni kan erbjuda relevanta och personliga upp- eller korsförsäljningsmöjligheter som helt är baserade utifrån behov. Det här bygger en ökad lojalitet då kunden känner sig mer uppskattad och förstådd.

Era kundtjänstmedarbetare kommer även att kunna bläddra mellan de olika typerna av kanaler tillsammans med kunden. Exempelvis om en kund ansluter via en chatt, men där er medarbetare anser att ärendet skulle kunna avslutas snabbare med ett telefonsamtal så kan chatten omvandlas till ett samtal. Utan att vare sig kunden eller er medarbetare behöver byta applikation.

Inom Dynamics 365 Omnichannel finns även andra smarta funktioner såsom språköversättning av meddelanden i realtid. Där ni nu kommer att kunna nå och hjälpa era kunder på det språk de talar. Med språköversättning tar ni nästa steg i att möta era kunder på deras villkor där era medarbetare kan möta de kunder som annars inte hade hört av sig eller som tidigare inte kunnat bli förstådda. Allt för att kunna ge en effektiv och relevant service till alla era kunder!

I och med att ni möter kunderna i de kanaler som de föredrar, minskar även ansträngningen att komma i kontakt med er. Ni når ut bredare och ökar tillgängligheten vilket resulterar i fler nöjda kunder. Det kan även få kunderna att känna sig mer bekväma att framåt använda era självbetjäningstjänster vilket frigör tid för era medarbetare att fokusera på de relationer som skapar mest nytta.

Skapa en kundupplevelse i världsklass genom att möta kunderna i de kanaler som de är trygga med!

Så här går det till att implementera Omnichannel för Dynamics 365 Customer Service

Vi startar med att genomföra ett antal workshops för att förstå hur er kundserviceorganisation arbetar idag, men även hur ni vill arbeta i framtiden. Fokuset ligger på de kanaler som används och som ni vill arbeta med i framtiden och hur vi kan starta igång enkelt. Vi på CRMK vägleder er och tillsammans diskuterar vi vad som är en rimlig första implementation, där rekommendation är att starta enkelt som vi sedan bygger vidare. På så sätt kan vi hela tiden få input från verksamheten och se både guldkorn och flaskhalsar. Genom att arbeta tätt tillsammans, både de som kan verksamheten hos er och de som kan systemet hos oss, tror vi att vi kan hitta bra funktioner som verkligen gör skillnad i vardagen hos era användare utan att vi behöver anpassa systemet till oigenkännlighet i oändlighet. Allt för att skapa förutsättningar för en lyckad implementation!

Agilt arbetssätt

När de initiala workshopsen är genomförda börjar arbetet med konfiguration och anpassning enligt den gemensamma planen för första steget. Vi på CRMK föredrar ett agilt arbetssätt vilket innebär att arbetet att implementera Omnichannel delas upp i små delar, så kallade sprintar exempelvis en kanal i taget. Varje sprint omfattar de uppgifter som är prioriterade högst. I slutet på sprinten genomförs en sprintdemo där referenspersoner får se hur framstegen ser ut. Efter varje sprint ses uppgiftslistan över för att prioritera om och lägga till nya uppgifter. Allt i nära kontakt med verksamheten för att hela tiden erhålla input från de som kommer arbeta med säljstödet dagligen.

Att arbeta agilt innebär att du som kund får större kontroll över utvecklingen vilket också innebär en lägre kostnad totalt sett. Det agila arbetssättet kräver ett nära samarbete mellan CRMK och er som kund.

Investering

Kontakta oss med din förfrågan för att få ett mer detaljerat svar som tar hänsyn till faktorer som:

  • Licenser/tjänstekostnader
  • Konsultkostnader
  • Tid som krävs av er egen personal

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång hos en kundserviceavdelning och att fokus inte ligger på de tekniska delarna. Har ni en IT-avdelning har de sällan den specifika kompetens i detta verktyg som krävs när användarna fastnar i något eller behöver djupare förståelse för en funktion.

Vi erbjuder därför ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och ert varumärke – vi kan tekniken!

Här kan du läsa mer om vår superuser-support.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.