GDPR

Hantera data rätt och lätt

Att GDPR-säkra sin organisation är ett omfattande arbete. Detta verktyg hjälper er att lösa några av de problem som inte är så lätta att lösa i Dynamics 365. Det kan vara mycket att sammanställa alla personuppgifter från olika platser i systemet (kontaktkortet, e-post, möten, ärenden, bilagor osv), samt svårt att lyckas ta bort alla personuppgifter på ett korrekt sätt om en sådan förfrågan inkommer.

  • Subject Access Request (SAR) – Sammanställa personuppgifter enligt er egen datamodell och definition för vad som är personuppgifter. Uppgifterna samlas i en zip-fil, som ett excelark, med bifogade filer.
  • Right to Erasure Request (RER) – Ta bort alla personuppgifter enligt er datamodell och defintioner för vad som är personuppgifter.
  • Administratörsfunktion för att kunna utifrån Contact och Lead i Dynamics 365, navigera och markera vilken data som innehåller personuppgifter. Med stöd för att navigera genom alla typer av relationer (1:N, N:1, N:N) i hur många steg som helst.
  • Funktion för att med SMS bekräfta att det verkligen är rätt person som ansöker om SAR eller RER innan det går att genomföra denna.

Notera att detta verktyg inte kontrollerar om det är rätt att ta bort alla personuppgifter. Detta måste en handläggare göra innan, då detta måste bedömas från fall till fall.

Denna produkt passar för alla organisationer som har personuppgifter på medborgare i Europeiska Unionen i sitt Dynamics 365 Online och inte har någon bra lösning för detta idag.

Investering

Kontakta oss med en förfrågan!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.