Global zip

För bättre kvalitet på er data

Postnummer och postort är något som är viktigt att få rätt. I Dynamics 365 och Power Platform är dessa fält endast textfält och tillåter därför att användarna skriver in vad de vill.

CRM-Konsulterna har därför gjort en produkt för att mot ett globalt register över alla postnummer och postorter slå upp ett angivet postnummer och tillse att postorten anges automatiskt alternativ markeras som felaktig om den redan är satt. På detta sätt tillser denna produkt att ert system får en bättre datakvalitet med mindre risk för felaktigt inmatade adresser.

Investering

Kontakta oss med en förfrågan!

För vem

Denna produkt riktar sig mot företag och organisationer som inte har en kontinuerlig synkronisering av kundregistret (t.ex. mot Bisnode) utan förlitar sig på att användarna ska mata in korrekta uppgifter.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.