Försäljning

Så bygger ni kundrelationer framgångsrikt

Så bygger ni kundrelationer framgångsrikt
Att ha en bra relation med sina kunder är något som alla företag strävar efter. I denna artikel går jag igenom vad jag anser är bra grundpelare att stå på gällande att skapa goda kundrelationer. En bra relation mellan företag och kund leder oftast till bättre affärer, ett ökat förtroende och de rätta förutsättningarna för ett långsiktigt samarbete.

Leverera enligt förväntningarna

Grunden i att kunna bygga kundrelationer framgångsrikt är att leverera det som kunden efterfrågar. Kundens förväntningar har en central roll och relationen kommer att brista redan här om ni inte uppfyller detta. Är förväntningarna på en nivå som är genomförbara och ni levererar så kommer kunden att bli nöjd.

Få kunden att känna sig unik

Förutom att uppfylla kundens förväntningar är det viktigt att göra det där lilla extra. Valet för kunden blir ofta emotionellt om exempelvis två leverantörer av samma produkt eller tjänst kan leverera på samma nivå. Därför är det viktigt att nå kunden på ett emotionellt plan, exempelvis genom att:

  • höra av sig och följa upp om kunden är nöjd med produkten eller tjänsten
  • göra det lilla extra och oväntade
  • försöka förstå kunden och deras behov

Det är dock viktigt att hålla en bra nivå. Kunden måste förstå att ni anstränger er för att göra dem nöjda, men ni måste fortfarande ta rimligt betalt och inte ge bort saker.

Rätt människor i rätt roll

För att kunna skapa goda relationer med era kunder är dina medarbetare viktiga. De som ska ansvara för kontakten med kunderna måste tycka om det de gör och brinna för att skapa långsiktiga relationer. Om intresset hos dina medarbetare inte finns märker era kunder detta. Då kommer det ”emotionella valet” kanske vara till era konkurrenters fördel istället. Kunder tycker ofta att de har en bra relation med en specifik medarbetare, vilket gör detta ännu viktigare.

Storlek på företaget

Att bygga kundrelationer framgångsrikt med sina kunder kan te sig annorlunda beroende på storlek på företaget och dess kunder. På ett större företag kan det vara fördelaktigt att ha specifika roller på företaget för just kundrelationer och kundvård. I vissa fall kan det vara lönsamt att kategorisera kunder och ha olika kundansvariga för olika områden.

Sammanfattning

I slutändan blir det en balansgång mellan att leverera ett proffsigt jobb och ta rimligt betalt samtidigt som kunden känner att ni har ansträngt er för deras kundupplevelse. För att kunna hålla en bra nivå på denna balansgång och bygga framgångsrika relationer är det viktigt att tänka på följande saker:

  • Kundens förväntningar måste vara rimliga och gå att uppnå
  • Få kunden att känna sig unik genom att anstränga er för deras kundupplevelse
  • Bygg relationer på sikt genom att höra av er i efterhand och ha uppföljningar
  • Beroende på företag kan det vara lönsamt att ha anställda specifikt för att bygga kundrelationer framgångsrikt

Är du intresserad av att läsa mer om kundrelationer och försäljning? Klicka på länken nedan!

Framtidens smarta B2B-Försäljning

Inlägget Så bygger ni kundrelationer framgångsrikt dök först upp på crmpaketet – ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.