Försäljning

Så löser du din migrering i CRM

Som konsult har jag jobbat i ett flertal migreringsprojekt. En återkommande fråga från våra kunder är ”vad ska vi göra från vår sida?”. Vid en implementation av ett nytt CRM-system blir migrering av data nästan alltid ett viktigt moment och därför är det självklart bra att vara förberedd. Här kommer några tips på vad ni som beställare bör tänka på för att lösa er migrering i CRM:

Börja på ”ny kula”

Vid en flytt från ett system till ett annat så uppstår det en perfekt möjlighet att se över den data som ni har samlat på er och en datarensning kan vara lämplig. När möjligheten finns att börja om i ett nytt CRM-system ska all data som migreras vara relevant. Sådan data som inte är nödvändig eller är av dålig kvalitet bör rensas bort.

Att tänka på inför migrering i CRM

Punkter som bör diskuteras och färdigställas internt hos er är bland annat:

  • Vad ska migreras? Vilken information är relevant och vad kan rensas bort?
  • När ska rensning av data ske? Innan, under eller efter att migreringen är slutförd?
  • Hur ska skillnader mellan er nuvarande instans och den nya instansen skötas? Är det en 1:1 migrering som behövs eller är en transformering av data nödvändig?
  • Hur ska ägarskap av poster behandlas? Vem ska tilldelas ägarskap om en användare inte finns i er nya instans?
  • Hur ska dubbletter av poster hanteras? Ska poster tas bort eller sammanfogas?
  • Säkerställ att ni har en CRM-instans redo för testmigrering. Denna instans bör ha de slutgiltiga konfigureringarna för att säkerställa att datamigreringen kommer att fungera till produktionsinstansen i ett senare skede.
  • Avsätt tid för acceptanstester i er nya CRM-instans.
  • Utse en migreringsansvarig som har regelbunden kontakt med den/de personerna som genomför migreringen.

Involvera användarna

Det är alltid bra att redan i ett tidigt skede meddela och involvera de personer som ska använda det nya systemet. Dels för att de ska vara medvetna om att de kommer att börja jobba i ett nytt system, men framförallt för att de ska kunna vara delaktiga i utformningen av det nya CRM-systemet. Specifikt ur ett migreringsperspektiv är det därför fördelaktigt om det är användarna som genomför acceptanstester, både av systemet som helhet och den data som har migrerats.

Sammanfattning

För att sammanfatta migrering i CRM så är det ett moment som tillkommer vid nästan varje CRM-implementation. Ta tillfället i akt och rensa er data för att ni ska få de bästa möjliga förutsättningarna när ni börjar jobba i erat nya CRM-system. Även ni som beställare har ett ansvar att se till leverantören har de rätta förutsättningarna, därför är det alltid fördelaktigt att vara väl förberedd.

Vill du veta mer om migrering och hur man bör gå tillväga vid en CRM-migrering? Hör av dig till oss för en kostnadsfri konsultation!

Boka gratis Konsultation

Inlägget Så löser du din migrering i CRM dök först upp på crmpaketet – ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.