Verksamhetsutveckling

Så styr våra värderingar ledarskap och medarbetarskap

Sedan Kathrine Hogseth tillträdde som vd för sex år sedan har CRM-Konsulterna vuxit från fyra till 24 anställda. Men värderingarna är desamma, poängterar hon:

– Kompetens, ärlighet och win-win präglar allt vi gör. Vi brinner för att hjälpa våra kunder. För att hålla i längden vill vi också se till att våra medarbetare får tid till såväl återhämtning som egen kompetensutveckling.

Kathrine Hogseth, CEO på CRM-Konsulterna AB

I en konsultbransch som ofta förknippas med knivskarp konkurrens och strävan efter maximal tidsbeläggning mot kund har Kathrine Hogseth vant sig vid att ibland få förvånade reaktioner på sitt förhållningssätt till jobb och ledarskap. Vid nyrekryteringar är hon till exempel inte bara noga med att lyfta fram bolagets spetskompetens och möjligheten att få arbeta tillsammans med kollegor som är bland de vassaste i branschen. Lika viktigt är att förmedla företagets humana värderingar och strävan efter balans mellan arbete och fritid.

– Några tror att vi är väldigt elitistiska och bara anställer folk som ägnar all tid åt jobbet. Men så vill vi som arbetsgivare inte ha det. Vi vill skapa en företagskultur byggd på omsorg om personalen. Även om vi som individer brinner för det vi gör är det klart att det aldrig skulle hålla i längden om man inte också har en fritid med utrymme för familj och andra intressen, säger Kathrine Hogseth, som försöker leva som hon lär, men tillstår att hon inte alltid lyckas.

Som vd för ett växande bolag har hon länge haft en splittrad tillvaro med ansvar för allt från marknad och försäljning till personal och rekrytering – och dessutom själv varit delaktig i flera av kundprojekten. Men tidigare i höstas 2020 togs ett stort steg i CRM-konsulternas tioåriga historia då två teamchefer anställdes, vilket avlastar Kathrine från visst kund- och konsultansvar. Det gör att hon kan lyfta blicken från de dagliga utmaningarna och ägna mer tid åt företagets långsiktiga utveckling. Rationellt och logiskt för ett bolag som fördubblat omsättningen de senaste fyra åren, fått in 20 nya kunder bara i år och nu närmar sig 25 anställda. Men känslomässigt var det ändå ett svårt beslut att införa ett mellanchefsled i organisationen.

– Jag har varit orolig för detta steg. Det kändes lite läskigt att släppa ansvar för alla jag har rekryterat, men det har gått jättebra. Jag kan släppa taget om detaljerna, men jag släpper ju inte relationen, utan finns kvar för att säkerställa en god arbetsmiljö där alla mår bra. Det är en viktig del av arbetsgivaransvaret som i slutänden också gynnar kunden. Det är bara i en miljö där alla trivs som vi kan leverera vårt allra bästa, säger Kathrine Hogseth och betonar vikten av att leva enligt sina värderingar i alla relationer, såväl externt som internt.

CRM-Konsulterna slog tidigt fast tre grundvärderingar som vägledande för hur verksamheten ska drivas: Kompetens, ärlighet och win-win. Gentemot kunder handlar det till exempel om att alltid ge de bästa råden utifrån deras förutsättningar och att dela med sig av sina kunskaper om teknikens möjligheter på kort och lång sikt. I arbetsgivarrollen är en viktig aspekt av det värderingsdrivna företagandet att säkerställa att det finns tid för kompetensutveckling – på arbetstid – vilket uppskattas av medarbetarna. Många har erfarenheter från tidigare arbetsgivare som vill att man ska leverera 40 timmar i veckan mot kund och köra internmöten på kvällstid.

– Så vill jag absolut inte ha det. Därför säljer vi normalt inte ut våra konsulter på fredagar, utan ägnar den tiden åt gemensamma aktiviteter och kompetensutveckling på hemmakontoret. Vi hjälps åt att hålla utbildningar för varandra om allt från metod och teknik till användarcase eller nyheter på applikationsplattformen som våra lösningar är baserade på. Även det här kommer förstås kunderna tillgodo, eftersom vi ser till att hålla oss uppdaterade och delar med oss av våra kunskaper såväl internt som externt.

– Ju fler vi blir desto viktigare är det också att vi regelbundet pratar om våra värderingar. Så det gör vi alltid i någon form på varje bolagsmöte. Genom att komma överens om ett gemensamt språk, exempelvis vad vi menar med kvalitet och typ av leverans, säkerställer vi att vi uppfattas som ett och samma bolag gentemot kund, säger Kathrine Hogseth.

Teamet på CRM-Konsulterna

Att de anställdas värderingar går hand i hand med företagets är viktigt, menar hon. Därmed inte sagt att alla måste likna varandra i sina personliga egenskaper – tvärtom.

– Vi har hittat en modell för att arbeta med våra värderingar och förstå varandras perspektiv och arbetssätt utifrån ett antal beteenden. Det gör att vi kan skapa bra team, där kollegorna kompletterar varandra när det gäller exempelvis operativt, strategiskt eller taktiskt fokus, säger Kathrine Hogseth och poängterar att det här kommer till nytta både i relation till kunder och kollegor emellan.

Som ledare ser hon också stora fördelar med att medarbetarna blir mer medvetna om vilka olika styrkor de har, förutom den rent tekniska kompetensen:

– Jag vill att kollegorna löser problem med varandra och inte kommer till mig med interna diskussioner. Genom ökad insikt om varandras värden, och att det egna perspektivet inte är det enda användbara i en viss situation, förebyggs många potentiella konflikter och det blir lättare att stötta varandra. Vi är en organisation där alla individer är viktiga, men man ska aldrig känna sig utlämnad och ensam.

Med allt fler och mer komplexa kundprojekt blir det kollegiala stödet än viktigare. I Likhet med sina kunder behöver CRM-Konsulterna se över såväl sina IT-system som sina interna rutiner i takt med att bolaget växer.

– Vi har fokus på fortsatt tillväxt, men vill fortfarande ha kvar det nära och familjära företaget. Därför gäller det att växa i ett tempo vi kan hantera, där medarbetarna lär känna varandra och det är lätt att be om hjälp, säger Kathrine Hogseth.

Hon ser inte tillväxten som ett syfte eller mål i sig, utan en möjliggörare för alla medarbetare att växa och utvecklas i sin kompetens, genom nya kunder med mer utmanande och roliga projekt. En viktig drivkraft till att växa som bolag är också att bygga bort personberoenden.

– Det gäller även oss som är företagsledare. Vi ska också ha en dräglig tillvaro och kunna åka på semester. Det är fantastiskt roligt att få bygga ett företag där man själv vill jobba – och som attraherar både kunder och personal – det är något jag är stolt över. En riktig win-win-win, konstaterar Kathrine Hogseth.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.