Försäljning

Så tänkte vi när vi byggde crmpaketet som säljstöd

crmpaketet ett enkelt crm-system

Det crmpaketet bygger på i grunden är att skapa ett crm-system som hjälper mindre företag att få säljstöd. En enhetlig översikt av sina kunder och de affärer man gör med dessa. Skala bort det som är överflödigt och få en enkel säljprocess att arbeta utifrån. Följ upp fler offerter!

Ett crm-system ska inte vara för komplext och vara utformat för att enbart skapa schyssta rapporter till säljchefen. Personligen har jag vid ett flertal tillfällen träffat säljansvariga som klagar på att deras säljare inte använder crm-systemet. Anledningen till detta är oftast att det ses som ett jobbigt ”måste”. Just detta har vi försökt komma ifrån med crmpaketet. Fokus vid framtagandet av crmpaketet är att det ska stödja säljare i deras vardag.

Lyckas man med sitt säljstöd så får man automatiskt vad som krävs för att bygga schyssta rapporter för relevant uppföljning. Men A och O vid en implementation är att börja i rätt ordning. Säljarna måste vilja arbeta i crm-systemet och se nyttan!

Fokus på kund och säljstöd med crmpaketet

En av grundpelarna i de flesta crm-lösningar är att systemet används som ett säljstöd. Det kan vara så mycket mer än så. Exempelvis en enhetlig plattform för säljavdelningen, marknadsavdelningen, serviceavdelningen och även för projektplanering inom företaget. I grund och botten är det ett system där kunden är i centrum.

Med crmpaketet har vi valt att se crm-systemet primärt som ett säljstöd, med möjligheter att senare bygga ut systemet när det behövs. Anledningen till detta är dels för att de flesta mindre företag har ett behov av ett strukturerat sätt att arbeta med försäljning och uppföljning av offerter samt att det ska vara enkelt att komma igång med crm!

Användarvänlighet

Förutom att det ska vara enkelt att komma igång ska crm-systemet så klart vara enkelt att använda. crmpaketet i sig är en nedskalad version av Microsoft Dynamics 365. De delar som sällan används av mindre företag är bortplockade och de delar som är centrala ur ett CRM-perspektiv finns kvar och är anpassade utifrån vår samlade kunskap och erfarenhet.

Stöd genom hela crm-resan

På samma sätt som vi tycker att det är viktigt att kunden har ett användarvänligt crm-system och får en total överblick över sin kund är det minst lika viktigt att kunden har ett säljstöd genom hela crm-användandet. I crmpaketet ingår både support och utbildning för alla som ska använda systemet.

Sammanfattning

Vid framtagningen av crm-paketet har vi fokuserat på att skapa ett användarvänligt crm-system. Enkelt att komma igång och där möjligheten finns att bygga ut crm-systemet när det behövs. Det centrala är hantering av kunder och affärer man gör med dessa.

Inlägget Så tänkte vi när vi byggde crm-paketet som säljstöd dök först upp på crmpaketet – ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

<script type=”text/javascript”> var cdCampaignKey = ’CMP-01011-P4S9C3’; </script>

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.