Verksamhetsutveckling

Sortera, notera och prioritera i ditt CRM-system

Sortera, notera och prioritera

I Dynamics 365 finns olika sätt att sortera vilka affärer som kommit längst i försäljningsprocessen. Du kan också notera vilka som har störst ekonomiskt eller strategiskt värde. Förutom det kan du sätta påminnelser på när ett avropsavtal håller på att löpa ut. På det viset kan du börja bearbeta kunden inför kommande upphandling.

Personligen använder jag CRM-systemet för att grafiskt visa mig prioriterade kunder eller uppgifter. Vid sidan av det använder jag också listor. Listorna är väldigt bra när det kommer till ”att göra” saker så som möten eller uppgifter. Medan graferna fungerar väldigt bra för att visualisera försäljningsfaserna, geografisk fördelning eller kundklassificering.

I vårt CRM har jag skapat en bra startsida så att jag direkt ser grafer och listor över både mina och företagets affärer. Det hjälper mig att prioritera bland mina arbetsuppgifter, dessutom tappar jag inte bort någon uppgift, och jag kommer snabbare igång med mitt arbete.

Tips. Du kan implementera och anpassa ditt system så det passar just dig. Läs mer här.

Logga ur och känn dig lugn

Eftersom mina kollegor också har tillgång till vårt CRM, kan jag be de se status på de olika affärerna nu när jag är ledig. Jag kan dessutom tilldela dem uppgifter och bjuda med dem på möten med kund, vilket är perfekt nu när jag är på semester. Medan jag lutar mig tillbaka i solstolen vet jag att jag redan har bjudit in dom till prioriterade uppgifter och möten. Och när jag kommer tillbaka kan de lugnt logga ur med vetskapen att jag backar upp. Dessutom har jag säkrat kundhanteringen ytterligare genom att jag har sparat ner kommunikationen som vi haft med kunden i vårt CRM. Nu är det enkelt för alla inblandade att följa kundresan med förväntningar och överenskommelser.

Ärendehantering på mobilen

Har man, som vi har, även ärendehanteringen i CRM’t vet jag också om kunden har några öppna ärenden med oss. På så vis slipper jag lägga tid på att ta reda på hur situationen med kunden är – eftersom det ju finns i systemet. Jag är väl förberedd om jag måste ta något samtal, trots att jag inte är på kontoret.

Vårt CRM finns även på mobilen. Dels som en egen app men även i min outlook på mobilen. Jag slipper ju helst att logga in på datorn under min ledighet så jag läser mejl och kopplar dem till pågående affärer, kunder eller leads genom den inbyggda funktionen som synkar outlook-appen till vårt CRM.

Tips: Innan ni investerar i Dynamics 365 är det en god idé att göra en förstudie. Läs mer här.

LinkedIn och Sales Navigator

Under semester är jag en hel del på LinkedIn, läser bra artiklar och håller mig up to date. Eftersom vårt CRM är integrerat med LinkedIns Sales navigator, kan jag från CRM-systemet direkt se personerna jag har med att göra i LinkedIn. Men ännu bättre är att jag under semestern kan spara in de personer jag möter i olika sammanhang i Sales Navigator och spara ner som leads. Sen kan jag arbeta vidare med den kontakten i mitt CRM när jag kommer tillbaka från semestern.

Och genom denna koppling har jag stora möjligheter att använda mitt nätverk för att stänga fler affärer snabbare. Jag får en bra uppfattning om vilka relationer som finns mellan personer jag vill bearbeta och andra i mitt nätverk direkt in i CRM. På så vis blir informationen även synlig för mina kollegor som igen kan avlasta mig.

Nu ska jag njuta av sommar och sol. Helt lugn i vetskapen om att mina kunder är väl omhändertagna av mina medarbetare. Allt väl tills vi hörs i augusti!

Kathrine

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.