Verksamhetsutveckling

Superusers är avgörande för ett projekts framgång

En superuser är en viktig roll att ha med i ett projekt då hen har insyn i verksamhetens behov och samtidigt förstår tekniken och systemet. Någon som har full koll på vinsterna med att ha en superuser ombord vid en implementation är Louise Fagerström.

Louise Fagerström, projektledare och verksamhetskonsult

Hej Louise!

Du är projektledare och verksamhetsutvecklare hos oss på CRM-Konsulterna och dessutom certifierad förändringsledare. I dina projekt möter du många superusers ute hos olika kunder.

Vilken roll spelar en superuser för ett projekt?

Det är en mycket viktig funktion i ett projekt eftersom hen kan påverka så att implementationen lyckas. Anledningen till det är för att personer som får denna roll oftast har ett inflytande på människor inom organisationen. En superusers engagemang, attityd för projektet och det som ska levereras kan påverka hur andra i organisationen kommer att ta emot systemet. Är hen positivt inställd och kan förmedla det vidare internt så är en det en vinnande faktor.

Vad tillför en superuser in till utvecklingsteamet?

En superuser ska tillföra kunskap om verksamheten, ha hög förståelse för organisationens processer och veta vad projektets mål är. Många superusers arbetar eller har tidigare arbetat direkt i verksamheten. Det medför att de har en god inblick i det som behöver utvecklas eller vad som bör förbättras och kan ta med det till utvecklingsteamet.

Vilka superkrafter tycker du, utifrån din roll som projektledare, att en bra superuser behöver?

Engagemang och vilja att vidareutveckla sin organisation; människorna likväl som det digitala.

Personenen i fråga behöver inte från början ha full kunskap om plattformen och dess möjligheter men ska vara intresserad av att lära sig mer. Detta för att kunna bli en bättre och bättre beställare av ny funktionalitet och för att kunna fortsätta att vidareutveckla sin organisation.

Hur blir man en bra superuser?

Genom att vara nyfiken på Dynamics 365 och Power Platform och ha en vilja att förändra och förbättra för verksamheten i stort. Att också få tid avsatt åt sin roll för att kunna utföra allt det som innefattas i att vara en superuser. Det fungerar inte att få den rollen och ha kvar alla sina andra arbetsuppgifter också, detta tar tid.

Dessutom behöver man vara frågvis till konsulterna och specialisterna som man jobbar med i projektet för att få så mycket kunskap som möjligt med sig tillbaka in i organisationen.

Om någon superuser behöver ett bollplan kan de höra av sig till dig då?

Ja absolut! Vi kan ta fram skräddarsydda upplägg utifrån behov och önskemål, till exempel om man önskar enstaka timmar eller vill köpa kontinuerligt stöd.

Här kan du läsa mer om hur det är att vara en superuser.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.