Konsten att städa sitt CRM

Konsten att städa sitt CRM

Att hålla ordning i sitt CRM-system är viktigt av flera skäl. Dels för att helt enkelt hålla ordning i sina kundrelationer samt pågående lika väl som potentiella affärer. Men Microsoft gör också om sin licensiering för datalagring – det blir dyrare att köpa mer....
Azure guest accounts in CDS/Dyn365

Azure guest accounts in CDS/Dyn365

Azure Active Directory (AAD) has a feature where it allows users of foreign tennants to be granted access to the current tennant. In other word, if you are running contoso.com and a user of northwind.com would like to have access, you can add this user as a guest...