Konsten att städa sitt CRM

Konsten att städa sitt CRM

Att hålla ordning i sitt CRM-system är viktigt av flera skäl. Dels för att helt enkelt hålla ordning i sina kundrelationer samt pågående lika väl som potentiella affärer. Men Microsoft gör också om sin licensiering för datalagring – det blir dyrare att köpa mer....