Verksamhetsutveckling

Teknisk audit – en hälsokontroll av ditt system

Varför bör du regelbundet genomföra en systemöversyn, det vi kallar en teknisk audit? Det är lätt att fastna i det operativa. På samma sätt är det när det kommer till det egna systemet. För att få en objektiv översyn är det bra att ta in extern hjälp som kan se saker med nya ögon och rekommendera prioriteringar framåt. Allt för att du ska ha ett så välfungerande system och arbetssätt som möjligt.

Teknisk audit – en hälsokontroll av ditt system

Under min tid som utvecklare av CRM-system har jag gjort flertalet implementationer av CRM-system och drivit förvaltning av dessa efter leverans. Det som ofta händer, när ett system går in i förvaltning och där vidareutveckling bedrivits under en längre period, är att gammal kod och komponenter inte byts ut eller refaktoreras (omvärderas eller görs om). Gamla mönster bibehålls då jag som utvecklare primärt fokuserar på att leverera ny funktionalitet. Det är lite som att läsa sin egen uppsats för många gånger och inte längre hittar några stavfel men helt plötsligt är de där vid inlämning. Tro mig, jag har själv varit där och det var faktiskt inte förrän jag själv gjorde min första tekniska audit som jag fick upp ögonen för vad det kan ge för mervärde. Inte bara till mig som utvecklare, utan också till verksamheten.

Låt mig också förtydliga – en teknisk audit behöver nödvändigtvis inte bara titta på den teknik som är implementerad. Andra aspekter som projektmetodik, förvaltningsmodell och processöversyn kan också inkluderas för att ge en mer heltäckande bild över vad som kan förbättras. Viktig här är att det inte handlar om att slå ner på nuvarande bygge, utan att oberoende ge en professionell syn på vad som kan förbättras. Med det sagt, vad är det då för mervärden en teknisk audit kan ge?

Best practice – Värdet

Det första är att se över best practice. Är systemet byggt på ett standardiserat sätt och nyttjas komponenterna på det sett de är avsedda för. Här granskas även sådant som eventuellt skulle kunna bytas ut mot kanske mer moderna komponenter som kommer i Microsofts stora release waves. Input till utvecklare och verksamhet kan vara förenklingar och förbättringar i befintlig teknikstack som reducerar komplexitet och förvaltningskostnader.

Att se över processerna handlar också att utvärdera om systemet i dess nuvarande läge faktiskt stödjer dessa eller om det finns brister och förbättringar. Input till verksamhet och utvecklare kan vara nya features och user stories för att arbeta vidare med i sitt förvaltningsarbete.

Output från en teknisk audit fungerar också bra som budgetunderlag eller vid förhandlingar, då rapporten visar på hur något i systemet kan förbättras.

När ska du göra en teknisk audit?

Så när och hur ofta ska en teknisk audit genomföras? Det finns inget entydigt svar här. Men om du förvaltat eller byggt vidare på ert CRM-system under en längre period utan att utvärdera statusen kan det absolut vara lägligt. Men en systemöversyn bör, som jag ser på det, göras med jämna mellanrum likt en bilbesiktning eller tandläkarbesök för att få ett oberoende utlåtande och förbättringsförslag. Se det som en hälsokontroll av ditt system.

Jesper Jonsson Jamshad, lösningsarkitekt

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.