Försäljning

Thomas senaste utmaning på Nackademin

Nyligen har en av våra egna konsulter Thomas Lindqvist lämnat kontoret några dagar i veckan för att agera lärare åt en klass blivande CRM-konsulter på Nackademin. Faktum är att det inte var så längesedan Thomas själv var student på samma utbildning och skola.

Det var hans gamla utbildningsanordnare som kontaktade Thomas gällande den här möjligheten. Han var inte sen med att anta utmaningen. Kombinationen med sina ordinarie arbetsuppgifter här på CRM-konsulterna gick att lösa så han tvekade inte en sekund över att ta erbjudandet. Vi på CRM-konsulterna är själva väldigt engagerade i utbildningen då vi sitter i utbildningens ledningsgrupp. Det såg Thomas som ett tillfälle att knyta samman banden ännu tätare.

Den klassiska salsundervisningen är något nytt för honom, men däremot har han mycket erfarenhet med sig då vi på CRM-konsulterna alltid utbildar våra kunder i användning av Dynamics 365. Detta för att kunderna ska bli så bekväma i sin användning som möjligt. Förutom utbildningarna så har han även stor nytta av ledarerfarenheter har samlat på sig från olika ideella organisationer.

En skoldag i regi av Thomas är ’’flexibel inom ramar’’ Utbildningen varvas med undervisning och eget arbete med utgång från betygskriterierna. Studenterna får uppgifter att lösa utefter det som gås igenom under lektionerna. Thomas filosofi är att kombinera eget arbete med undervisning.
När man ser Thomas undervisa i klassrummet är det svårt att tro att det är första gången för honom. När man frågor honom om utmaningar svarar han att det är rutinerna. Det är mycket nytt att ta ställning till så som t.ex. Vilken nivå ska undervisningen ligga på? Det måste vara en balans, inte för lätt eller svårt så att studenterna tappar intresse.

På frågan om framtidsutsikten för CRM-konsultsyrket så svarar han att den fortsättningsvis kommer vara ljus. Alla företag har nytta av CRM oavsett om det är i syftet för att öka sin försäljning eller för att få ordning på sin ärendehantering. Med fler och mer utvecklade appar i Dynamics 365 samt integrationer till övriga delar av Office 365.-Det är oerhört spännande och kul att skapa affärsnytta för kunder säger Thomas.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.