Försäljning

Var relevant och ha rätt tajming – tips för att lyckas med inbound marketing

Kan man få en kundrelation att vara helt självgående och automatiserad? Kan sälj- och marknadsföringsarbetet effektiviseras ännu mer, så vi kan göra andra saker på vår tid? Ja, till viss del – men inte helt. Och faktum är att vi vill ju inte sluta jobba med våra kundrelationer och effektivisera bort viktiga funktioner. Men vi kan trimma och förädla vårt arbete genom effektiva metoder som till exempel inbound marketing. Här delar vi med oss av våra bästa tips för att lyckas med inbound marketing.

Vi befinner oss idag i ett konstant överflöd av information och kan när som helst ta del av praktiskt taget vilken information som helst. I stort sett varenda svensk använder en sökmotor när de letar information, så varför inte se till att synas med ditt budskap på bästa, snyggast och snabbast sätt? Istället för att framstå som påträngande och högljudd, så servera din besökare högkvalitativt, relevant och levande innehåll, som inte bara svarar på deras eventuella frågor, utan också väcker djupare intresse.

Lyckas du med det vinner du målgruppens förtroende och chansen att konvertera ökar markant. Det är nog den tydligaste effekten med inbound marketing.

Vår tids kunddialog
Inbound marketing är en utvecklande metod för sälj och marknad. Historisk sett så har säljare oftast ägnat sig åt en uppsökande verksamhet, även om kunder naturligtvis också kan ta en direktkontakt. Men istället för den uppsökande verksamheten, och att göra de kalla och första samtalen till kund, så ligger fokus i inbound marketing på att värma upp kunden genom att väcka intresse med hjälp av olika digitala marknadsförings- och säljinsatser, och successivt föra dem vidare mot avslut. 

Detta görs genom att vara relevant i förhållande till kundens behov och intresse, och det handlar om tajming. För att få till bästa tajmingen så handlar det om att växla vårt humana arbete med förståelse och insikter i kundens beteenden och behov, samt använda processer och digitala flöden för att automatisera arbetet. Inbound marketing som metod innefattar att sammankoppla det med flera delar för optimal användning; marketing automation och CRM för information, analys och mätbarhet samt till innehållet; content marketing. 

De fyra stegen som stödjer arbetet
När vi arbetar med Inbound marketing brukar vi dela in arbetet i fyra olika steg, Attract – Convert – Close – Delight, som följer vår kunds resa från första möte med oss, till avslut som ofta är ett köp. De fyra stegen blir en bra systematik i att jobba med kundbearbetning och kundrelationer och skapar samsyn och stärker samarbetet mellan sälj och marknad. Vi får alltså både externa och interna goda effekter med vårt arbete.

För att lyckas så ska du se till att integrera arbetet i det som fungerar bra idag, till exempel med ditt CRM-system, och att vara öppen för att justera det som kan behöva utvecklas, till exempel en inkörd säljprocess. Vill du läsa mer om de fyra olika stegen i inbound marketing så kan du göra det här.

Våra sex bästa tips
Vi vill dela med oss av några tips som gör att du kan lyckas bättre med inbound marketing. Tänk på att inbound marketing hela tiden är pågående arbete, som du behöver jobba med löpande.


1. Tänk stort, men låt inte lösningen bli för komplex
Köp inte på er onödigt stora lösningar med avancerade funktioner, detta kommer endast resultera i att ingen kommer använda sig utav det. Ett bra tips är att återanvända det som funkar bra inom verksamheten och lägga till det som behövs. Du kan göra mycket med ditt befintliga mejlsystem bland annat med koppling mot ditt CRM-system. Kom ihåg att kärnan i arbetet med inbound marketing är att du ska förbättra och utveckla dina kundrelationer och skapa nya relationer. Gå inte in i för komplexa lösningar – då är risken att ni tappar fokus på kärnan. 

2. Samarbeta och jobba över gränserna
Få ut det bästa utav två världar genom att låta marknad och sälj arbeta som ett team mot en gemensam strategi. Det här är en rolig del av processen, att värdera och utveckla samarbetet mellan avdelningar, kompetenser och roller. Ofta räcker det med att göra en gemensam inventering av vad som fungerar bra samt mindre bra, och komma överens om gemensamma uppsatta mål med arbetet.

3. Håll hög lägsta standard på datan
Data är guld. En bra kunddata bidrar till en smidig process. Dålig kvalité på kunddata försvårar att få ett grepp om vart kunder befinner sig i köpresan samt vad de är intresserade utav. Därför är det viktigt att redan vid implementation av CRM och Marketing Automation-system att tvätta och sortera data efter vilken data som ska få följa med och vilken som har gjort sitt. Ägna tid till detta och var observant på vad ni har för brister och behöver förbättra.

4. För en hälsosam databas – använd regler
Receptet för en framgångsrik kommunikation ligger i att ha korrekt data gällande kunder och kontakter. Detta innebär att informationen ska vara relevant för att uppnå den kommunikation som är intressant för kunden. När det gäller data så sätt upp era regler. Kolla vad som behövs ses över, till exempel: ska kontakters telefonnummer vara obligatoriska, finns möjlighet att lägga in fritext eller används drop-down meny? Dessa regler har stor betydelse för hur kvalitén kommer att bli.

5. Var generös och dela relevant innehåll
Content marketing är kärnan i inbound marketing. Lite kort kan content marketing beskrivas som en marknadsföringsmetod där avsändaren delar med sig av innehåll som upplevs som relevant av mottagaren, och på så sätt bygger relation, lojalitet och i slutänden driver till affär.  Det handlar också om att dela med sig av innehåll konsekvent under en längre tid, till skillnad från klassisk säljande marknadsföring som ofta är uppbyggd kring kortare kampanjer. Målet med content marketing kopplad till inbound marketing är att kunderna ska ha samlat tillräckligt med information för att slutligen kontakta dig. Ett CRM-system utan intressant innehåll som är relevant och intresseväckande är dödsdömt. Det är därför mycket viktigt att ha relevant innehåll som skapar värde för kunder och potentiella kunder.

6. Skapa en effektiv planering och ta ansvar
Avslutningsvis så är inbound marketing en process som kräver systematik, tid och uthållighet. De parametrar som här ovan är nämnda, måste tas om hand och vi rekommenderar att ni sätter upp en plan för hur ni ska jobba med processen, hur och när ni ska sprida och publicera innehåll och information. Utse en eller flera personer på avdelningen för att sköta detta och se till att ha samsyn på målsättningen med arbetet. Mät och följ upp arbetet så ni ser att era kundrelationer utvecklas, ni når flera nya kunder och når de mål ni satt upp för er inbound marketing process.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Är du intresserad utav att lära dig mer om fördelarna med Inbound Marketing, Marketing Automation och hur just er organisation kan använda er utav det tillsammans med CRM?
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning så berättar vi mer.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.