Tekniska guider - “How to”

Favorit i repris: Tre enkla tips för systemadministratörer

tre tips till systemadministratör

Här är några tips från supporten till administratörer och super users. När man gör vidareutvecklingar och uppdateringar av sitt Dynamics 365 så finns det några viktiga saker som är lätta att glömma bort.

  • Har du upplevt att de nya anpassningarna som produktionsätts inte syns för användarna i ditt CRM-system
  • Har det hänt att du publicerat nya uppdateringar som inte syns för användarna
  • Har du fått mail från användare som saknar access till systemet

Tips 1 – Publicera efter uppdatering

Nu under hösten har jag hjälpt ett antal kunder med uppgraderingen av deras Dynamics 365 från 8.2 till 9.0.

Som de flesta som jobbar med anpassning och konfiguration av Dynamics 365 så vet man att en hanterad lösning publiceras direkt när den importeras. En ohanterad lösning däremot, måste man efter lyckad import publicera för att aktivera innehållet i den nya lösningen. När man uppgraderar en organisation som har ohanterade lösningar så behöver man, efter att en uppgradering är gjord, publicera alla anpassningar igen för att alla anpassningarna ska finnas med.

Vid en genomgång efter en uppdatering är det lätt att missa detta. När frågorna från användarna senare dyker upp, varför vissa funktioner inte finns, så kan detta mycket väl vara lösningen.

Tips 2 – Uppdatera säkerhetsroller vid skapande av nya entiteter

Vid anpassning av en ny entitet är det lätt att fokusera på funktioner i systemet, tex i processer och relationer för den nya entiteten. Då är det lätt att glömma bort en viktig sak. För att användarna i systemet ska kunna använda en ny entitet så måste säkerhetsrollerna för de användarna uppdateras med rätt rättigheter för den nya entiteten. Om man vid testning av nya anpassningar bara använder sig av en användare, och den har säkerhetsrollen systemadministratör, så är det lätt att missa detta. Speciellt i de fall den nya entiten inte har några säkerhetsbegränsningar i form av läs och skrivrättigheter. Då kan det vara lätt att glömma bort att även testa de nya funktionerna med användarnas säkerhetsroller.

Säkerhetsroller

Tips 3 – Glöm inte säkerhetsrollen om en användare byter Business Unit

En ganska enkel detalj som de flesta Admins och super users brukar ha koll på, men tipset är för de som inte vet. Om man flyttar en användare från ett BU till ett annat så blir den av med alla sina säkerhetsroller. Det är lätt att missa. Men användaren i fråga brukar dock höra av sig ganska snabbt när denne inte kan få access till systemet.

Enkla tips att hålla i minnet för dig som Dynamics 365 administratör.

Behöver du fördjupa dina kunskaper, se våra utbildningar >>

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.