AI-workshop med CRM-Konsulterna

Vill du utforska möjligheterna med AI inom ramen för Power Platform och Dynamics 365? CRM-Konsulterna erbjuder en heldagsworkshop där vi tillsammans med dig och ditt team identifierar och prioriterar konkreta AI-scenarier som kan skapa värde för din verksamhet. Vi använder oss av beprövade metoder och verktyg för att kartlägga dina affärsbehov, datakällor och tekniska förutsättningar. Efter workshopen får du en rapport med rekommendationer och nästa steg för att realisera dina AI-idéer.

En AI-genererad bild skapad med hjälp av Dall-E.

Workshop i fyra steg

Workshopen är uppdelad i följande delar:

1. Introduktion till AI och Power Platform/Dynamics 365

Vi ger en översikt över vad AI är, hur det kan användas och vilka fördelar det kan ge. Här visar vi också hur Power Platform och Dynamics 365 erbjuder en rad AI-lösningar som kan integreras med dina befintliga system och processer.

2. Affärsbehovsanalys

Vi genomför en interaktiv session där vi tillsammans med dig och ditt team definierar och rangordnar dina affärsbehov som kan lösas eller förbättras med AI. Här använder vi oss av ett ramverk som hjälper oss att identifiera de viktigaste problemen, målen, nyttorna och utmaningarna.

3. Dataanalys

Vi undersöker vilka datakällor du har tillgång till och hur de kan användas för att bygga AI-lösningar. Vi analyserar kvaliteten, tillgängligheten och relevansen av din data. Vi ger också tips på hur du kan samla in, strukturera och berika din data för att optimera dina AI-resultat.

4. Idégenerering

Vi brainstormar tillsammans med dig och ditt team olika AI-scenarier som kan adressera dina affärsbehov. Vi använder oss av kreativa tekniker och exempel från andra branscher och organisationer för att inspirera och utmana. Vi prioriterar de mest lovande idéerna utifrån deras potential, genomförbarhet och anpassbarhet.

Rapport och rekommendationer

Efter workshopen sammanställer vi en rapport med en sammanfattning av de identifierade affärsbehoven, dataanalysen och de genererade AI-ideerna. Vi ger också rekommendationer på hur du kan gå vidare med att implementera och utvärdera dina AI-lösningar. Vi föreslår också en uppföljningsworkshop där vi kan hjälpa dig att ”prototypa” och testa dina AI-lösningar.

Workshopen är anpassad till din verksamhet och dina specifika behov. Den leds av erfarna konsulter från CRM-Konsulterna som har gedigen kunskap om Power Platform och Dynamics 365. Workshopen genomförs antingen på plats hos dig eller på vårt kontor. Det är även möjligt online via Teams.

Om du är intresserad av att boka en AI-workshop med CRM-Konsulterna, kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan och skriva in dina önskemål.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.