Förvaltning & support

Agera proaktivt i utvecklingen av er verksamhet

Som kund har du möjlighet att lägga till förvaltning och support på avtalet. Där har vi olika alternativ för dig som kund att välja på. Vi rådgör gärna om vilken av alternativen som passar bäst för just er verksamhet, baserat på företagets storleken samt behov för vidareutveckling efter systemet är drift.  

Med ett förvaltningsavtal kommer vi tillsammans kunna sätta mål och vara proaktiva med att utveckla er verksamhet, både med systemhjälp men även med att förnya processer och arbetssätt.  

Fördelarna med att skriva ett förvaltning- och supportavtal är:  

 • Få fortsatt affärsmässig vinning av systemet efter implementationen  
 • Relevant och riktad nyhetsuppdatering av kommande realeser  
 • Regelbunden uppföljning  
 • Få planerade resurser för vidareutveckling 
 • Ha en budget avsatt för att genomföra de förändringar kunden kommer behöva genomföra allt eftersom verksamheten tar till sig det nya systemet och affärerna utvecklas.

Våra paket

I utgångsläget finns en timpott som får förbrukas under ett kvartal. Timmar som överstiger denna timpott kommer faktureras löpande enligt den prislista som gäller. 

Den lägsta nivå av förvaltning och vidareutveckling är enligt följande: 

Vid ingång  

 • Två förvaltnings möten/per år  
 • Enkel support, t.ex. datarättning, utbildning 
 • En användare i Dev Ops för kunden (här hanteras alla krav/tester och uppföljning) 
 • Ingen vidareutveckling eller förändring som kräver deploy 
 • Ca 10 h/kvartal 
 • Ca 12 500 SEK

SMALL

 • Fyra förvaltnings möten/per år  
 • Enkel support 
 • En användare i DevOps för kunden  
 • Rättning av eventuella buggar  
 • Vidareutveckling ny funktionalitet 
 • Ca 30 h/år 
 • Ca 37.500 SEK

MEDIUM

 • Flera förvaltnings möten/per år  
 • Enkel support  
 • En användare i DevOps för kunden  
 • Rättning av eventuella buggar  
 • Vidareutveckling ny funktionalitet  
 • Sprintplanerings möte för kommande leveranser
 • Ca 96 h/år 
 • Ca 125.000 SEK

LARGe

 • Flera förvaltnings möten/per år  
 • Enkel support  
 • En användare i Dev Ops för kunden  
 • Rättning av eventuella buggar  
 • Vidareutveckling ny funktionalitet  
 • Sprintplanerings möte för kommande leveranser 
 • Ca 192 h/år
 • Ca 250.000 SEK

För vem

Ägare av ett Dynamics 365 som har ett Dynamics 365 system som är implementerat eller är i slutfasen av implementationsprojektet.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.