Förvaltning

Agera proaktivt i utvecklingen av er verksamhet

När ert verksamhetsstöd är implementerat övergår det till förvaltning och vidareutveckling. Som kund har du möjlighet att få stöttning och experthjälp från oss för att just ert verksamhetsstöd skall fungera under hela livscykeln. Samtidigt som vi anpassar det efter nya behov och förändringar i er omvärld för att verksamhetsstödet ska utvecklas.

I ett samarbete med iterativ vidareutveckling så kommer vi tillsammans kunna sätta mål och vara proaktiva med att utveckla er verksamhet, både med systemhjälp samt med att förnya processer och arbetssätt. Vi är måna om vårt partnerskap där vi tillsammans fokuserar på långsiktigt värdeskapande och har tagit fram olika alternativ för att det ska passa just er verksamhet.

Fördelarna med att iterativ vidareutveckling av ert verksamhetsstöd:  

 • Få fortsatt affärsmässig vinning av verksamhetsstödet efter implementationen  
 • Relevant och riktad nyhetsuppdatering av kommande release  
 • Framtagande av roadmap & rådgivning från våra experter
 • Regelbunden uppföljning  
 • Få planerade resurser för vidareutveckling 
 • Full kontroll på budget för vidareutveckling

Våra paket

Vi har tre vidareutvecklingserbjudanden som är abonnemangsbaserade och inkluderar en uppskattad kvot av timmar som får förbrukas under ett kvartal. Vårt supporterbjudanden, som hanterar enklare support- och incidentfrågor samt stöttning vid användarfrågor, ligger till grund för samtliga av våra vidareutvecklingsavtal och ni kan finna mer information om detta här.

Vårt vidareutvecklingserbjudande finns i tre uppsättningar; Small, Medium och Large. För samtliga av erbjudandena rekommenderar vi att samköra vidareutvecklingen i sprintar och releaser. Aktiviteterna nedan är exempel på vad tiden kan nyttjas till och kan anpassas efter era behov i er verksamhet.

SMALL

 • Fyra förvaltnings möten/per år  
 • Utredning av svårare supportärenden
 • En användare i DevOps för kunden (här hanteras alla krav/tester och uppföljning) 
 • Rättning av eventuella buggar  
 • Vidareutveckling av ny funktionalitet 
 • Rekommendationer vid nya releaser från Microsoft
 • 1 dag per vecka

MEDIUM

 • Flera förvaltnings möten/per år  
 • Utredning av svårare supportärenden
 • En användare i DevOps för kunden (här hanteras alla krav/tester och uppföljning) 
 • Rättning av eventuella buggar  
 • Vidareutveckling ny funktionalitet  
 • Rekommendationer vid nya releaser från Microsoft
 • Roadmap & Rådgivning
 • Sprintplanering för iterativ vidareutveckling
 • 2 dagar per vecka

LARGe

 • Flera förvaltnings möten/per år  
 • Utredning av svårare supportärenden
 • En användare i DevOps för kunden (här hanteras alla krav/tester och uppföljning) 
 • Rättning av eventuella buggar  
 • Vidareutveckling ny funktionalitet  
 • Rekommendationer vid nya releaser från Microsoft
 • Roadmap & Rådgivning
 • Sprintplanering för iterativ vidareutveckling
 • Risk- och kostnadsanalys
 • Löpande övervakning
 • Utbildning
 • 4 dagar per vecka fördelat på konsulter med kompetens enligt behov.

För vem

Ägare eller ansvarig för ett verksamhetsstöd som baseras på Dynamics 365 eller Power Platform som är implementerat eller är i slutfasen av implementationsprojektet.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.