Teknisk audit

Granskning och genomgång

CRM-Konsulterna har några av världens mest meriterade experter på Dynamics 365 och Power Platform. Dessa experter kan anlitas för att granska och gå igenom er uppsättning för att ge en ”second opinion” om ni känner er tveksamma. Områden som kan granskas är:

Konfiguration

Vi har några av världens främsta experter både på konfiguration och kod samt har flera experter i våra personliga nätverk från hela världen.

Genomgång av kod

Vi går igenom er kod utifrån bland annat följande frågeställningar: Har ni komplicerad kod ni behöver en hälsokontroll på? Har er partner uppfyllt era och branschens normala best-practices för hur kod bör skrivas. Vilka problem finns i koden? Vilka implikationer kan det få? Uppgraderbarhet?

ALM problem

Vi stöttar er med deployment mellan miljöer. Låt våra experter hjälpa er sätta upp automatiska pipelines där ni kan ”deploya” med en enkel knapptryckning och få en tät kontroll i GIT. 

Integrationer

Vi hjälper er med att göra en översyn av era integrationer. Vi ser över om det används rimliga principer samt vilka för- och nackdelar får man med de valda principerna. Vi undersöker hur ser koden ut, uppgraderbarhet och prestanda.

Infrastruktur

Översyn av infrastrukturuppsättningen av hela implementationen. Vi går igenom alla komponenter, inte bara Dynamics 365 och Power Platform utan även inblandade komponenter i Azure, Onprem (som AD, ADFS). 

Dokumentation

Vi säkerställer att dokumentationen är skriven på ett bra sätt och gentemot rätt målgrupper. Vi går igenom så att den innehåller korrekt och uppdaterad information.

Våra paket

Small

 • En dags analys på plats
 • En rapport som summerar det granskade området
 • 30 000 SEK

Medium

 • 2 dagar analys på plats
 • En rapport som summerar det granskade området
 • En executive summary i PowerPoint
 • 50 000 SEK

Large

 • 5 dagars analys på plats
 • En rapport som summerar det granskade området
 • En executive summary i PowerPoint
 • En presentation (1 h)
 • 110 000 SEK

För vem

IT-Chef eller vd som är ansvarig för ett CRM-system och vill veta dessa status.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.