Försäljning

Så lyckas du med User Acceptance Testing (UAT)

Lyckas-med-UAT

User Acceptance Testing är oftast det sista steget i en implementation av Microsoft Dynamics 365. Den säkerhetsställer helt enkelt att systemet möter användarnas krav. Genom att använda sig av UAT så kan eventuella problem som finns i systemet lösas innan det går live.  

Fördelarna med User Acceptance Testing (UAT) 

 • Kundnöjdheten ökar, då kunden själv kan se att kraven mötts 
 • Kunden tar fram scenarios, testfall, tillsammans med leverantör för att säkerställa att rätt saker testas 
 • Kvalitetskriterierna för systemet definieras i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen 
 • En bra planerad UAT sparar pengar åt kunden då kostnaderna i projektet minskar 
 • Farhågan för att systemet inte fungerar vid lansering som det var tänkt minimeras 
 • Eventuella missförstånd mellan leverantör och användare undviks 

Lyckad User Acceptance Testing (UAT) 

För en lyckad UAT så krävs förberedelser redan tidigt i projektet. Nedan följer några viktiga steg att ta hänsyn till för en lyckad test. 

 • Kundens riktiga användare måste vara involverade i en UAT, för att leverantören ska få verklig feedback om systemet, Microsoft Dynamics 365, och säkerställa att det lever upp till användarkraven. Detta för att hitta felaktigheter i systemet samt att engagera användarna.
   
 • Det går att använd testdata, men gör den då så verklighetstrogen som möjligt. Det bästa är dock att använda kundens egna data, då de samtidigt som de testar kan upptäcka eventuella felaktigheter i den migrerade datan.
   
 • Säkerhetsställ att det finns tillräckligt med tid för att utföra en UAT. Utför testerna i faser och se till att de inte överlappar varandra. Utvecklarna måste ha tid att åtgärda de eventuella fel som upptäcks innan nästa fas startar.
   
 • Förbered för UAT i god tid. Detta innebär att det finns data i systemet samt att testanvändarna har avsatt tid för själva testningen.
   
 • Planera testprocessen. Testerna ska inkludera en rad scenarion, testfall, som bygger på use cases från kunden. Identifiera scenarion som undersöker alla vinklar och vrår i systemet snarare än att testa de mer uppenbara scenariona.
   
 • Testa scenarion som är varandra motsatta för att skapa en stor diversifiering, variation, i det som ska testas.
   
 • Välj ut och träna på testarna. Använd samma testare genom alla faserna. Det behövs även träning i hur man testar och inte enbart hur systemet fungerar.  

Nyttan av en User Acceptance Testing (UAT) 

 • Säkerhetsställer att du får det system som du beställt 
 • Att du får ett system ditt företag verkligen kan använda 
 • Engagerade användare som snabbare kommer igång med systemet 

Hos oss på CRM-konsulterna använder vi oss av User Acceptance Testing (UAT) för att kunden ska tidigt involveras i processen. Vi säkerställer att de får vad de har beställt och som möter deras krav och förväntningar. 

 Kontakta oss så berättar vi mer!

Inlägget Så lyckas du med User Acceptance Testing (UAT) dök först upp på crmpaketet – ett lättanvänt och mobilt säljstöd.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.