System/Plattform

Varför du ska använda Power BI

På CRM-konsulterna brinner vi för att hjälpa människor och företag att förverkliga och realisera sin potential. Vi tror starkt på de möjligheter som kan öppnas upp genom den data som organisationer redan har i sina befintliga system. Med hjälp av Power BI kan ditt företag visualisera och analysera data för att skapa samsyn och fatta rätt beslut. Men vad innebär det och vad ska du tänka på innan du sätter igång?

Två personer arbetar med inhämtning av data vilket kan underlättas med Power BI
Power BI kan underlätta ditt arbete när du vill få samsyn inom organisationen

Vad är Power BI?

Det finns otaliga beskrivningar på vad Power BI är och vad det kan användas till, inte minst på Microsofts egen webbplats. Utöver Microsofts mer införsäljande beskrivning av applikationen skulle vi även beskriva Power BI som ett sätt att harmonisera och skapa samsyn kring data. Vilket görs till viss del genom demokratisering (delning) av informationen.

Exempel på Instrumentpanel, Power BI Service, Rapport
Exempel på Instrumentpanel från Microsoft Power BI, dashboard

Power BI underlättar också, till skillnad från traditionellt arbete i Excel (inget ont om Excel men det finns begränsningar…), att du kan kombinera datakällor och dess data för att skapa en mer komplett bild kring de tänkta insikterna. Men framför allt så kan Power BI berätta en historia om din data som du kan dra slutsatser i från.

Vad är det inte

Många tror att implementation av ett BI-system som Power BI löser alla problem kring hur de ska få insikter om sin data. Tyvärr är det långt ifrån sanningen. Även om Power BI och andra verktyg underlättar arbetet för att hämta och kombinera data, måste ändå en hel del förarbete göras. Hämta, filtrera, sortera och presentera data är ett hantverk som kräver tid.

Vem är det för?

Vår syn är att nästan alla i en organisation kan dra nytta av Power BI och inte bara beslutsfattare. Självklart är de en viktig målgrupp som behöver information för att kunna ta välgrundade och affärskritiska beslut. Men för att du verkligen ska få full utväxling av systemet bör även andra delar i organisationen komma in och nyttja applikationens funktionalitet. Då får du bäst effekt av din investering och bäst resultat framåt. Tänk återigen på demokratiseringen av data och vad ditt företag vill åstadkomma! 

Tips! Visste du att det finns en kostnadsfri version av Power BI? Med den licensen kan användare i din organisation börja bygga egna rapporter och dela med andra.

Överväganden

Power BI kan underlätta för din organisation att få insikter i den data ni har. Det finns dock några saker som du alltid bör ta i beaktning innan ni sätter i gång. Det första är att ha koll på er data inom organisationen. Tillgång till data bör begränsas, annars är det en risk att informationen sprids på ett oönskat sätt vilket kan få omfattande konsekvenser. Speciellt om du sätter på dig GDPR-hatten.

Ett annat viktigt övervägande är att granska korrektheten av data och att det nyttjas på rätt sätt. Som alltid går det att ta fram information som behövs för analys. Men denna måste kontrolleras av andra för att verkligen se till att alla ser samma och korrekt resultat. Risken är annars att du sprider osanning om det som var din avsikt att ta reda på.

Sammanfattning Power BI

Så varför ska du använda Power BI?

  • Med Power BI kan du skapa en berättelse från information som kan visualiseras.
  • Ger dig nya möjligheter att agera på, utifrån er befintliga data.
  • Hjälper till att demokratisera data och är till för alla!

Att tänka på innan du startar:

  • Det är tyvärr ingen ”magisk låda” som löser problem i datakällor eller skapar meningsfulla insikter av sig själv.
  • Tänk över vem, vad och hur data får konsumeras innan du sätter i gång.

Nyfiken på att lära dig mer om Power BI?

Vi på CRM-Konsulterna hjälper gärna dig och din organisation att komma i gång med ert insiktsarbete och hur ni själva kan börja arbeta med applikationen. Med CRMK Dashboard in a day kan din organisation snabbt komma i gång att visualisera er data och få nya insikter som hjälper er att fatta rätt beslut.

Jesper Jonsson Jamshad, lösningsarkitekt
Ian Fahlman-Morgan, dataanalysarkitekt

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.